ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิแอเรียลดิสคัฟเวอรี่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิแอเรียลดิสคัฟเวอรี่
บริษัทการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 833562001455
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 151000
ประเภทธุรกิจ : การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือออนไลน์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 27/154 หมู่ที่ 8 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิแอเรียลดิสคัฟเวอรี่