ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เค เจ เนิร์สซิ่ง โฮม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เค เจ เนิร์สซิ่ง โฮม
บริษัทกิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 203562003411
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการสถานบริการรับดูแลผู้ป่วย แต่ไม่ใช่การรักษา
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 47/24 หมู่ที่ 2 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี เค เจ เนิร์สซิ่ง โฮม