ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ ดี พลัดถิ่น ขนส่งทั่วไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ ดี พลัดถิ่น ขนส่งทั่วไทย
บริษัทการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 133562003021
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มิถุนายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อรับจ้างขนส่งทั่วไป ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/5 หมู่ที่ 6 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ ดี พลัดถิ่น ขนส่งทั่วไทย