ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ อี แอคเซสซอรี่ ช๊อป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ อี แอคเซสซอรี่ ช๊อป
บริษัทการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 303562002782
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการค้าสินค้าออนไลน์ทุกชนิด เช่น เครื่องประดับ วัตถุมงคล เสื้อผ้า กระเป๋า ทั้งใหม่และเก่า
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 777/178 หมู่ที่ 7 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี แอนด์ อี แอคเซสซอรี่ ช๊อป