ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ สมชาย ทรานสปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ สมชาย ทรานสปอร์ต
บริษัทการขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 103562000447
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการขับรถส่งพนักงานของบริษัท และหน่วยงานรัฐ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 21/75 ถนนสารีบุตร-ทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ด็อกเตอร์ สมชาย ทรานสปอร์ต