ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด๊อกเตอร์กรุ๊ป2019

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด๊อกเตอร์กรุ๊ป2019
บริษัทการบริการที่สนับสนุนการศึกษา

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 383562000160
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : การบริการที่สนับสนุนการศึกษา มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการให้บริการอบรมด้านการศึกษา
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 258 หมู่บ้าน โนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด ด๊อกเตอร์กรุ๊ป2019