ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูห์แอนด์พิงค์ (2019)

0
19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูห์แอนด์พิงค์ (2019)
บริษัทซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 773562001031
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/1 หมู่ที่ 3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด พูห์แอนด์พิงค์ (2019)