ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาณิชย์เครื่องชั่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาณิชย์เครื่องชั่ง
บริษัทการผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้งานทั่วไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0653561002298
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2561
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้งานทั่วไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิต จำหน่าย บริการซ่อมเครื่องชั่ง รถบรรทุก ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 84/1 หมู่ที่ 3 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาณิชย์เครื่องชั่ง