ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาทิตต์ฟาร์ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาทิตต์ฟาร์ม
บริษัทการเลี้ยงสุกร

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 163562000064
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 มกราคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การเลี้ยงสุกร มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการเลี้ยงสุกร
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/3 หมู่ที่ 1 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาทิตต์ฟาร์ม