ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายวาย ไอ-คอนเซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายวาย ไอ-คอนเซอร์วิส
บริษัทการขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 403562002455
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มิถุนายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อค้า คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 555/84 หมู่ที่ 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วายวาย ไอ-คอนเซอร์วิส