ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอ็มทีดี การบัญชี พาร์ทเนอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอ็มทีดี การบัญชี พาร์ทเนอร์
บริษัทกิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 503562004783
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กรกฏาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 223/100 หมู่บ้าน เชียงใหม่วิวสวย 2 หมู่ที่ 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอ็มทีดี การบัญชี พาร์ทเนอร์