ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ.เทเลคอม 2019

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ.เทเลคอม 2019
บริษัทการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 653562001929
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับสายส่งไฟฟ้ากำลังและสายสัญญาณสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการติดตั้งสายไฟฟ้ากำลัง สายเคเบิลและสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ ทั้งทางไกล ในเมืองหรือท้องถิ่น รวมถึงอาคาร สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 215/2 หมู่ที่ 4 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอ.เทเลคอม 2019