ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาริชคอนกรีต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาริชคอนกรีต
บริษัทการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0473561002451
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 241 หมู่ที่ 14 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วาริชคอนกรีต