ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิต พลาสติกรีไซเคิล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิต พลาสติกรีไซเคิล
บริษัทการขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0113561005844
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2561
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อจัดจำหน่าย ขวดพลาสติก และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับพลาติกทุกขนาดและทุกรูปทรงต่าง ๆ ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 25/12 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิต พลาสติกรีไซเคิล