ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทย์วิไล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทย์วิไล
บริษัทการเตรียมสถานที่ก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 803562000572
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มีนาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อรับเหมาถมดิน เตรียมสถานที่สำหรับก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/4 หมู่ที่ 11 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทย์วิไล