ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ทรัค 2019

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ทรัค 2019
บริษัทการผลิตตู้บรรทุกสินค้า

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 303562005978
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตตู้บรรทุกสินค้า มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายตู้หลังคารถบรรทุกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 905 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ทรัค 2019