ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหวังรุ่งเรืองการค้า

0
17

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหวังรุ่งเรืองการค้า
บริษัทการขายส่งผลิตภัณฑ์นม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 443562000975
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 สิงหาคม 2562
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งผลิตภัณฑ์นม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการนายหน้าตัวแทนค้านมพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์อาหารนม
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 93/5 หมู่ที่ 8 ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหวังรุ่งเรืองการค้า