ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอกซ์ที จีโอ โพรเทคชั่น

0
7

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอกซ์ที จีโอ โพรเทคชั่น
บริษัทการเตรียมสถานที่ก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 503562002861
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 เมษายน 2562
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่องานป้องกันลาดเชิงเขา
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 11 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอกซ์ที จีโอ โพรเทคชั่น