หน้าแรก การขุดดิน กรวด การดูดทราย

การขุดดิน กรวด การดูดทราย

เจ.ซี.พี ทรานสปอร์ท – ลำปาง

เจ.ซี.พี ทรานสปอร์ท การขุดดิน กรวด การดูดทราย ประเภทธุรกิจ : การขุดดิน กรวด การดูดทรายขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 132/10 ถนนวังขวา ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100...

ทรายเหรียญทอง – กำแพงเพชร

ทรายเหรียญทอง การขุดดิน กรวด การดูดทราย ประเภทธุรกิจ : การขุดดิน กรวด การดูดทรายขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 22/2 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อ.เมือง กำแพงเพชร 62000...

ป.จรูณท่าทราย – ศรีสะเกษ

ป.จรูณท่าทราย การขุดดิน กรวด การดูดทราย ประเภทธุรกิจ : การขุดดิน กรวด การดูดทรายขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 153 ม.6 ต.หนองบัวดง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์ :...

ศรีเชียงใหม่ทรายทอง – หนองคาย

ศรีเชียงใหม่ทรายทอง การขุดดิน กรวด การดูดทราย ประเภทธุรกิจ : การขุดดิน กรวด การดูดทรายขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91 ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 โทรศัพท์ :...

ท่าทรายทองไพบูลย์ – หนองคาย

ท่าทรายทองไพบูลย์ การขุดดิน กรวด การดูดทราย ประเภทธุรกิจ : การขุดดิน กรวด การดูดทรายขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 250 หมู่ 13 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 โทรศัพท์...

วาสคอน – กรุงเทพมหานคร

วาสคอน การขุดดิน กรวด การดูดทราย ประเภทธุรกิจ : การขุดดิน กรวด การดูดทรายขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40/40 ม.2 ซ.โกสุม 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร...

ส.วัชรี – ตาก

ส.วัชรี การขุดดิน กรวด การดูดทราย ประเภทธุรกิจ : การขุดดิน กรวด การดูดทรายขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 109/2 ม.3 ตำบลวังหิน อ.เมือง ตาก 63000 โทรศัพท์...

บริรักษ์ ต้นประสงค์ – สุโขทัย

บริรักษ์ ต้นประสงค์ การขุดดิน กรวด การดูดทราย ประเภทธุรกิจ : การขุดดิน กรวด การดูดทรายขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 148/1 หมุ่ 1 ตำบลบ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ สุโขทัย 64170...

ทรายทอง นครสวรรค์ – นครสวรรค์

ทรายทอง นครสวรรค์ การขุดดิน กรวด การดูดทราย ประเภทธุรกิจ : การขุดดิน กรวด การดูดทรายขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 261 หมู่ 13 ถนนโกสีย์ ตำบลวัดไทร ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์...

เหมืองแร่และวิศวกรรมเชียงใหม่ – เชียงใหม่

เหมืองแร่และวิศวกรรมเชียงใหม่ การขุดดิน กรวด การดูดทราย ประเภทธุรกิจ : การขุดดิน กรวด การดูดทรายขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 244 หมู่ที่ 4 ถ.ฝาง-ท่าตอน ตำบลแม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ 50280...

ท่าทรายทรงพาณิชย์ โดยนายสุทิน แซ่เตียว – สุรินทร์

ท่าทรายทรงพาณิชย์ โดยนายสุทิน แซ่เตียว การขุดดิน กรวด การดูดทราย ประเภทธุรกิจ : การขุดดิน กรวด การดูดทรายขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 146 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์...

เวททรายทอง โดยนายเวท วิเวกวิน – กาฬสินธุ์

เวททรายทอง โดยนายเวท วิเวกวิน การขุดดิน กรวด การดูดทราย ประเภทธุรกิจ : การขุดดิน กรวด การดูดทรายขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11 หมู่7 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...