หน้าแรก การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

จัดหางาน เอส จี เอส โปรเจ็ค เซอร์วิสเซส – กรุงเทพมหานคร

จัดหางาน เอส จี เอส โปรเจ็ค เซอร์วิสเซส การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 100 อาคารเจเพรส 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี...

โกลบอลซานตาเฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส อิงค์. – กรุงเทพมหานคร

โกลบอลซานตาเฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส อิงค์. การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 66 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110...

แมกเนติก – ตรัง

แมกเนติก การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 98/40 ถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง) ตรัง 92000 โทรศัพท์ : 075-210191โทรสาร :...

เคซีเอ ดอยแท้ก ดริลลิ่ง จีเอ็มบีเอช – กรุงเทพมหานคร

เคซีเอ ดอยแท้ก ดริลลิ่ง จีเอ็มบีเอช การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 92/39 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 15 ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม...

ศิลาทุ่งอรุณ – นครราชสีมา

ศิลาทุ่งอรุณ การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 หมู่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อ.โชคชัย นครราชสีมา 00000 โทรศัพท์ :...

เกรทวอล ดริลลิ่ง คัมปะนี – กรุงเทพมหานคร

เกรทวอล ดริลลิ่ง คัมปะนี การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 420 ซ.รัชดานิเวศน์ ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320...

ซิโน-ยู.เอส.ปิโตรเลียม อิงค์ สาขากำแพงเพชร – กำแพงเพชร

ซิโน-ยู.เอส.ปิโตรเลียม อิงค์ สาขากำแพงเพชร การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ตำบลลานกระบือ อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

คเวอเนอ ออยล์ฟิลด์ โปรดักส์ (เซอร์วิสเซส) พีทีอี – กรุงเทพมหานคร

คเวอเนอ ออยล์ฟิลด์ โปรดักส์ (เซอร์วิสเซส) พีทีอี การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 246 อ.ไทมส์ สแควร์ชั้น19-02 ถนนสุขุมวิท...

ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) – กรุงเทพมหานคร

ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ :...

โซโค เอ็กซ์พลอเรชั่น (ประเทศไทย) – กรุงเทพมหานคร

โซโค เอ็กซ์พลอเรชั่น (ประเทศไทย) การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1769 ชั้น 4 อ.ฤทธิ์รัตน ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ...

เคซีเอ ดอยแท้ก ดริลลิ่ง จีเอ็มบีเอช ส – กำแพงเพชร

เคซีเอ ดอยแท้ก ดริลลิ่ง จีเอ็มบีเอช ส การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ :...

เอนสโก โอเชียนนิคส์ คอมปะนี – กรุงเทพมหานคร

เอนสโก โอเชียนนิคส์ คอมปะนี การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : การขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 444 อ.โอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 13 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...