หน้าแรก การทำเกลือให้บริสุทธิ์

การทำเกลือให้บริสุทธิ์

ตั้ง ไท้ สุง ฮง โดยนางอารมย์ พึ่งแพง – เพชรบุรี

ตั้ง ไท้ สุง ฮง โดยนางอารมย์ พึ่งแพง การทำเกลือให้บริสุทธิ์ ประเภทธุรกิจ : การทำเกลือให้บริสุทธิ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67 หมู่ 2 ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลมตำบลช่องสะแก อ.เมือง เพชรบุรี 76000...

ข้าวบัวหลวง – ร้อยเอ็ด

ข้าวบัวหลวง การทำเกลือให้บริสุทธิ์ ประเภทธุรกิจ : การทำเกลือให้บริสุทธิ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 228 ม.10 ถ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธ์ ต.เหนือเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 043-515082โทรสาร :...

ช.จรัส ซีซอลท์ – เพชรบุรี

ช.จรัส ซีซอลท์ การทำเกลือให้บริสุทธิ์ ประเภทธุรกิจ : การทำเกลือให้บริสุทธิ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90 หมู่ 3 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม แขวงบางแก้ว อ.บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ : 424824โทรสาร...

บุญศรี สำเภาทอง – สมุทรสาคร

บุญศรี สำเภาทอง การทำเกลือให้บริสุทธิ์ ประเภทธุรกิจ : การทำเกลือให้บริสุทธิ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 58/3 หมู่ 4 ตำบลบางโทรัด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 01-9477574โทรสาร...

ปึงเป้งน้ำ – เพชรบุรี

ปึงเป้งน้ำ การทำเกลือให้บริสุทธิ์ ประเภทธุรกิจ : การทำเกลือให้บริสุทธิ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38 ซ.จ.ส.4 หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 425095โทรสาร :...

เหมืองเกลือ – กรุงเทพมหานคร

เหมืองเกลือ การทำเกลือให้บริสุทธิ์ ประเภทธุรกิจ : การทำเกลือให้บริสุทธิ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 889 อ.ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น26 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 6758430-8โทรสาร...

เตียมุ่ยกวง – เพชรบุรี

เตียมุ่ยกวง การทำเกลือให้บริสุทธิ์ ประเภทธุรกิจ : การทำเกลือให้บริสุทธิ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 51 หมู่ 3 ตำบลบางแก้ว อ.บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ : 426176โทรสาร : n/aอีเมลล์...

อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ – กรุงเทพมหานคร

อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ การทำเกลือให้บริสุทธิ์ ประเภทธุรกิจ : การทำเกลือให้บริสุทธิ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1016 ชั้น 1 อ.ศรีเฟื่องฟุ้ง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...