หน้าแรก การทำเหมืองแร่ใต้ดิน

การทำเหมืองแร่ใต้ดิน

คเวอเนอ (ไทยแลนด์) – กรุงเทพมหานคร

คเวอเนอ (ไทยแลนด์) การทำเหมืองแร่ใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : การทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 246 อ.ไทม์สแควร์ ชั้น19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ :...

ทุ่งทอง เหมืองแร่ สาขากรุงเทพ – กรุงเทพมหานคร

ทุ่งทอง เหมืองแร่ สาขากรุงเทพ การทำเหมืองแร่ใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : การทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1328 ซอยจรัญ13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ :...

เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น – กรุงเทพมหานคร

เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น การทำเหมืองแร่ใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : การทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 990 อ.อับดุลราฮิม ห้อง 2002 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร...

เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น – อุดรธานี

เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น การทำเหมืองแร่ใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : การทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34/5 ถนนโพธิ์ศรี ตำบลบ้านเลี่ยม อ.เมือง อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ :...

ชลสิน สาขาสระบุรี – สระบุรี

ชลสิน สาขาสระบุรี การทำเหมืองแร่ใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : การทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 68/6 หมู่ท่ี 4 ตำบลท่าตูม อ.แก่งคอย สระบุรี 18110 โทรศัพท์ : 09-8108491โทรสาร...

เหมืองแร่โปแตชอาเซียน – กรุงเทพมหานคร

เหมืองแร่โปแตชอาเซียน การทำเหมืองแร่ใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : การทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1201-2 อ.สิริภัิญโญเลขที่ 475 ชั้น 12 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 2013250-2โทรสาร...

ชลสิน – กรุงเทพมหานคร

ชลสิน การทำเหมืองแร่ใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : การทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ : 2472721-8โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ทรัพย์พัฒนา สาขาพิจิตร – พิจิตร

ทรัพย์พัฒนา สาขาพิจิตร การทำเหมืองแร่ใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : การทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 202 หมู่ 7 ตำบลวังงิ้ว กิ่ง อ.ดงเจริญ พิจิตร 66120 โทรศัพท์ : โทรสาร...

เยนเนอรัล ฟิวเอล – กรุงเทพมหานคร

เยนเนอรัล ฟิวเอล การทำเหมืองแร่ใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : การทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23/7 ซ.เจริญพร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 6186671-2โทรสาร :...

หาดใหญ่ยิบซั่ม สาขาสุราษฎร์ธานี – สุราษฏร์ธานี

หาดใหญ่ยิบซั่ม สาขาสุราษฎร์ธานี การทำเหมืองแร่ใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : การทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 75 ถ.นาสารใน อ.บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 84120 โทรศัพท์ : 077341421โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

ที ซี มินเนอรัล – นครสวรรค์

ที ซี มินเนอรัล การทำเหมืองแร่ใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : การทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8 หมู่ 10 ตำบลหนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ : โทรสาร...

หาดใหญ่ยิบซั่ม – สงขลา

หาดใหญ่ยิบซั่ม การทำเหมืองแร่ใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : การทำเหมืองแร่ใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139-141 ถนนนิพัทธ์อุทิศ2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 235020-3โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...