หน้าแรก การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว

การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว

แอล.เอส.เอ็ม.(1999) – ราชบุรี

แอล.เอส.เอ็ม.(1999) การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 187 หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : โทรสาร...

โรงปูนขาวทรงพล โดยนายทรงพล ปานแก้ว – นครศรีธรรมราช

โรงปูนขาวทรงพล โดยนายทรงพล ปานแก้ว การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 200/13 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์...

โนโวปลาสต์ – กรุงเทพมหานคร

โนโวปลาสต์ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45/73-45/74 ม.5 ถ.วงแหวนรอบนอกแขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ : 8950124-30โทรสาร :...

ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว – กรุงเทพมหานคร

ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 107-109 ถ.เฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ : 2246829-30โทรสาร...

ต.ศรีสำเริง – กรุงเทพมหานคร

ต.ศรีสำเริง การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/28 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ :...

กรุงเทพ ซี เอ โอ สาขาสระบุรี – สระบุรี

กรุงเทพ ซี เอ โอ สาขาสระบุรี การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34/1 หมู่ 4 ตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท สระบุรี...

โรงงานอำนวยลาภ โดยนายอวยชัย แดงด้อมยุทธ์ – ราชบุรี

โรงงานอำนวยลาภ โดยนายอวยชัย แดงด้อมยุทธ์ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์...

เอ็มอาร์ดี-อีซีซี สาขาลำปาง – ลำปาง

เอ็มอาร์ดี-อีซีซี สาขาลำปาง การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138-140 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลพระบาท อ.เมือง ลำปาง 52000 โทรศัพท์ :...

วันดี วงศ์จิรวัฒนกุล – นครปฐม

วันดี วงศ์จิรวัฒนกุล การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17/3 หมู่ 6 ตำบลถนนขาด อ.เมือง นครปฐม 73000 โทรศัพท์...

ไทยฟานทาโก้อินดัสตรี้ สาขาราชบุรี – ราชบุรี

ไทยฟานทาโก้อินดัสตรี้ สาขาราชบุรี การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 8 ตำบลรางบัว อ.จอมบึง ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ :...

โรงปูนขาวนำชัย โดยนายสมบูรณ์ อุ่นพันธุ์วาท – สมุทรสาคร

โรงปูนขาวนำชัย โดยนายสมบูรณ์ อุ่นพันธุ์วาท การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 121/1 หมู่ 7 ตำบลโคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์...

วีระวัสดุ โดยนายวีระ เกษมสุขไพศาล – กรุงเทพมหานคร

วีระวัสดุ โดยนายวีระ เกษมสุขไพศาล การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29/6ซ.เพิ่มสิน ม.3 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...