หน้าแรก การผลิตน้ำแข็ง

การผลิตน้ำแข็ง

กรุงเทพผลิตน้ำแข็ง – กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพผลิตน้ำแข็ง การผลิตน้ำแข็ง ประเภทธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็งขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17,17/1หมู่ 3 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ : 3269663โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

กิจการห้องเย็น โดยนายเอกชัย วิริยธรรมทวี – ชลบุรี

กิจการห้องเย็น โดยนายเอกชัย วิริยธรรมทวี การผลิตน้ำแข็ง ประเภทธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็งขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 616/1 ม.2 ถ.บ้านนา ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180 โทรศัพท์ : 01-3347113โทรสาร...

จินตนา โดยนางสาวจินตนา วรจรรยาวงศ์ – นครปฐม

จินตนา โดยนางสาวจินตนา วรจรรยาวงศ์ การผลิตน้ำแข็ง ประเภทธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็งขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 210/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมือง นครปฐม 73000 โทรศัพท์ :...

โรงน้ำแข็ง เอ็น.เอ.โดยนางอรพรรณ ศิวะตระกูล – นครราชสีมา

โรงน้ำแข็ง เอ็น.เอ.โดยนางอรพรรณ ศิวะตระกูล การผลิตน้ำแข็ง ประเภทธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็งขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 420/1 ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 252625โทรสาร :...

โรงน้ำแข็งชัยนาท (2526) – ชัยนาท

โรงน้ำแข็งชัยนาท (2526) การผลิตน้ำแข็ง ประเภทธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็งขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62/1 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อ.สรรพยา ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 412192-3โทรสาร :...

ร้านน้ำแข็งตลาดขวาง โดยนางสุวณีย์ แซ่ขอ – พังงา

ร้านน้ำแข็งตลาดขวาง โดยนางสุวณีย์ แซ่ขอ การผลิตน้ำแข็ง ประเภทธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็งขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 28 ซอยตลาดขวาง ตำบลท้ายช้าง อ.เมือง พังงา 82000 โทรศัพท์ : 076-412418โทรสาร...

น้ำแข็งหลอดบ้านดี – ปัตตานี

น้ำแข็งหลอดบ้านดี การผลิตน้ำแข็ง ประเภทธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็งขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 48/1 ม.10 ถ.รามโกมุท ต.บานา อ.เมือง ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ : 073-336114โทรสาร...

พันอุลิต โดยนางอุลิต ตันติวงษ์ – พิจิตร

พันอุลิต โดยนางอุลิต ตันติวงษ์ การผลิตน้ำแข็ง ประเภทธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็งขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/25 หมู่ 5 ถ.บางมูลนาก-ตะพานหิน ต.หอไกร อ.บางมูลนาก พิจิตร 66120 โทรศัพท์ :...

โรงน้ำแข็งด่านช้าง โดยนายสุกิจ เฉลิมอากาศ – สุพรรณบุรี

โรงน้ำแข็งด่านช้าง โดยนายสุกิจ เฉลิมอากาศ การผลิตน้ำแข็ง ประเภทธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็งขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 269/1 ม.1 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ : 035-595209โทรสาร...

ไฟฟ้าน้ำแข็งนครสวรรค์ – นครสวรรค์

ไฟฟ้าน้ำแข็งนครสวรรค์ การผลิตน้ำแข็ง ประเภทธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็งขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 211 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 212131โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

อุบลราชธานี วารีเทพ – อุบลราชธานี

อุบลราชธานี วารีเทพ การผลิตน้ำแข็ง ประเภทธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็งขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2 ม.14 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 045-313552โทรสาร...

แปซิฟิค ไอซ์ – กรุงเทพมหานคร

แปซิฟิค ไอซ์ การผลิตน้ำแข็ง ประเภทธุรกิจ : การผลิตน้ำแข็งขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 19 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ : 02-3213226โทรสาร...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...