หน้าแรก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

สวัสดิ์ชัย โดยนายสวัสดิ์ สุคนธ์เขต – สมุทรสาคร

สวัสดิ์ชัย โดยนายสวัสดิ์ สุคนธ์เขต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93 หมู่ 2 ตำบลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ : 034-481367โทรสาร...

อุทัยกิจเจริญ โดยนายประเทือง เชื้อทอง – น่าน

อุทัยกิจเจริญ โดยนายประเทือง เชื้อทอง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138 หมู่ 3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว น่าน 55120...

เจริญชัยคอนกรีต – กรุงเทพมหานคร

เจริญชัยคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44/7 หมู่ 3 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์...

พิชิตชัย เอิบอิ่มฤทธิ – ฉะเชิงเทรา

พิชิตชัย เอิบอิ่มฤทธิ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12/5/1 ถนนฤทธิ์ประสาท ตำบลบางคล้า อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ : 541021โทรสาร...

จิรบุญดิลก – ชลบุรี

จิรบุญดิลก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 394/2 ม.1 ตำบลคลองกิ่ว อ.บ้านบึง ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ : 443641โทรสาร :...

แหลมทองสยาม คอนกรีตบล๊อค โดยนายชัยมงคล หงษ์ภักดี – นครพนม

แหลมทองสยาม คอนกรีตบล๊อค โดยนายชัยมงคล หงษ์ภักดี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81 ม.3 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร นครพนม 48170 โทรศัพท์...

ฮ้อแสงชัย สาขาสนามปทุมไดร์ฟกอล์ฟ – ปทุมธานี

ฮ้อแสงชัย สาขาสนามปทุมไดร์ฟกอล์ฟ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/1 ถนนปทุมลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 9791819โทรสาร : n/aอีเมลล์...

เม้งคอนกรีต โดยนายชาญศักดิ์ โรจน์ธนศิริวนิช – นครสวรรค์

เม้งคอนกรีต โดยนายชาญศักดิ์ โรจน์ธนศิริวนิช การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 634 หมู่ 2 ตำบลเจริญผล อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์...

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) – กระบี่

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 142 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130...

สยามมอร์ตาร์ สาขาสระบุรี – สระบุรี

สยามมอร์ตาร์ สาขาสระบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 110 หมู่ 1 ตำบลบ้านป่า อ.แก่งคอย สระบุรี 18110 โทรศัพท์ :...

ที.ซี.แอล.คอนกรีต – นครปฐม

ที.ซี.แอล.คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4 หมู่ที่ 14 ตำบลไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 02-4200491โทรสาร : n/aอีเมลล์...

วี.เอ็ม.เจ.ออโต้พาร์ทส – กรุงเทพมหานคร

วี.เอ็ม.เจ.ออโต้พาร์ทส การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1339 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : โทรสาร : n/aอีเมลล์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...