หน้าแรก การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา

การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา

สถานีบ่มใบยาบ้านเหล่า โดยนายวิโรจน์ เหล่าอารยะ – น่าน

สถานีบ่มใบยาบ้านเหล่า โดยนายวิโรจน์ เหล่าอารยะ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยาขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 284 หมู่ 4 ถนนวรนคร ตำบลปัว อ.ปัว...

สถานีบ่มใบยาสบหนอง – น่าน

สถานีบ่มใบยาสบหนอง การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยาขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนสามัญสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 189 หมู่ 10 ถนนวรนคร ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา น่าน 55140...

ฟาร์อีสใบยาสูบ – เชียงใหม่

ฟาร์อีสใบยาสูบ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยาขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31 หมู่ที่ 4 ซอย 3 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง เชียงใหม่...

อรุโณทัยแพร่ – แพร่

อรุโณทัยแพร่ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยาขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อ.เมือง แพร่ 54000 โทรศัพท์ :...

สถานีบ่มใบยาปางถิ่น โดยนายสุวิทย์ สูงสว่าง – น่าน

สถานีบ่มใบยาปางถิ่น โดยนายสุวิทย์ สูงสว่าง การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยาขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/6 ถนนอนันตวรฤทธิเดชช ตำบลในเวียง อ.เมือง น่าน 55000...

พะเยาใบทอง สาขากรุงเทพมหานคร – กรุงเทพมหานคร

พะเยาใบทอง สาขากรุงเทพมหานคร การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยาขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45/20 ซอยวิภาวดีรังสิต 52 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร...

อเมริกัน สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น แอนด์ อะโกรเคมิคอล – กรุงเทพมหานคร

อเมริกัน สแตนดาร์ด อินสเปคชั่น แอนด์ อะโกรเคมิคอล การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยาขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 20/64 ซอยพร้อมมิตร ถ.สุขุมวิท...

ใบชาอ๋องอิวกี่ สาขาบางพลัด – กรุงเทพมหานคร

ใบชาอ๋องอิวกี่ สาขาบางพลัด การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยาขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 156/46 ซ.ชินศรี 91 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด...

มนตรี โสมา – เพชรบูรณ์

มนตรี โสมา การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยาขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 102 ม.3 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์...

วี.อาร์.ฟรุท – เชียงใหม่

วี.อาร์.ฟรุท การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยาขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 125 หมู่ 2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์...

โรงบ่มใบยาสูบธวัชกสิกิจ – ลำปาง

โรงบ่มใบยาสูบธวัชกสิกิจ การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยาขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 354 หมู่ 5 ถนนท่าล้อ-ห้วยเป้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง 52000...

บุญประธาน – เชียงใหม่

บุญประธาน การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาสูบ การบ่ม อบใบยาขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 173/1 ม.2 ถ.โชตนา ต.สันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...