หน้าแรก การผลิตเกลือดิบ

การผลิตเกลือดิบ

เกลืออนามัย-วรวัฒน์ – อุดรธานี

เกลืออนามัย-วรวัฒน์ การผลิตเกลือดิบ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเกลือดิบขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 193 หมู่ 1 ถนนบ้านดุง-บ้านม่วงตำบลบ้านดุง อ.บ้านดุง อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ : 042-271107โทรสาร : n/aอีเมลล์...

เกลือป่นแม่กลอง – สมุทรสงคราม

เกลือป่นแม่กลอง การผลิตเกลือดิบ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเกลือดิบขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 80 หมู่ 6 ตำบลบางแก้ว อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ : 711380โทรสาร :...

จิราลักษณ์ อตมกูลศรี – ชลบุรี

จิราลักษณ์ อตมกูลศรี การผลิตเกลือดิบ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเกลือดิบขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 51/2 ม.5 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 213565โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สุนทรพาณิชย์ โดยนายสุนทร ธานีวรรณ – มหาสารคาม

สุนทรพาณิชย์ โดยนายสุนทร ธานีวรรณ การผลิตเกลือดิบ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเกลือดิบขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 181 หมู่ 6 ตำบลบรบือ อ.บรบือ มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 098417514โทรสาร...

โชคสำเภาทอง โดยนางสาวเกตุแก้ว สำเภาทอง – สมุทรสงคราม

โชคสำเภาทอง โดยนางสาวเกตุแก้ว สำเภาทอง การผลิตเกลือดิบ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเกลือดิบขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 78 ม.7 ถ.พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ :...

เกลืออีสาน โดยนายอาทร ทองกี่ – นครราชสีมา

เกลืออีสาน โดยนายอาทร ทองกี่ การผลิตเกลือดิบ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเกลือดิบขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 242 หมู่3 ถ.โนนไทย-หนองสรวง ตำบลบ้านวัง อ.โนนไทย นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์ : 01-8738731โทรสาร...

ผลิตเกลือสินเธาร์ โดยนางบุญล้ำ เหล่าสุข – มหาสารคาม

ผลิตเกลือสินเธาร์ โดยนางบุญล้ำ เหล่าสุข การผลิตเกลือดิบ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเกลือดิบขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 115 หมู่ 1 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 098628423โทรสาร...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...