หน้าแรก การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น

การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น

ฝ้ายกรุงเทพ กรุ๊ป – กรุงเทพมหานคร

ฝ้ายกรุงเทพ กรุ๊ป การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น ประเภทธุรกิจ : การหีบฝ้าย ปั่นนุ่นขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23/2 หมู่ 4 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140...

รุ่งรัตน์ที่นอน โดยนายไพวัลย์ เนตรวงค์ – อำนาจเจริญ

รุ่งรัตน์ที่นอน โดยนายไพวัลย์ เนตรวงค์ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น ประเภทธุรกิจ : การหีบฝ้าย ปั่นนุ่นขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 203 หมู่ 8 ถนนชยางกูร ตำบลไก่คำ อ.เมือง อำนาจเจริญ...

ฝ้ายเมืองเลย – เลย

ฝ้ายเมืองเลย การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น ประเภทธุรกิจ : การหีบฝ้าย ปั่นนุ่นขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24 ถ.เลย- เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000 โทรศัพท์ :...

อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย – สมุทรปราการ

อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น ประเภทธุรกิจ : การหีบฝ้าย ปั่นนุ่นขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 299 หมู่ 2 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ :...

โรงนุ่นปราณบุรี โดยนายสุริยา มงคลสถิตย์ – ประจวบคีรีขันธ์

โรงนุ่นปราณบุรี โดยนายสุริยา มงคลสถิตย์ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น ประเภทธุรกิจ : การหีบฝ้าย ปั่นนุ่นขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 003/1 หมู่1 ตำบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ :...

ชาร์เตอร์ โดย นางนิดา ชูศิริโรจน์ – กรุงเทพมหานคร

ชาร์เตอร์ โดย นางนิดา ชูศิริโรจน์ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น ประเภทธุรกิจ : การหีบฝ้าย ปั่นนุ่นขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 132/1 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์...

วัชราภรณ์การฝ้าย โดยนายคนึง มาดิษฐ – สระบุรี

วัชราภรณ์การฝ้าย โดยนายคนึง มาดิษฐ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น ประเภทธุรกิจ : การหีบฝ้าย ปั่นนุ่นขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 219 หมู่ 6 ตำบลเจริญธรรม อ.วิหารแดง สระบุรี 18150 โทรศัพท์...

อัสนีการโยธาและก่อสร้าง – ฉะเชิงเทรา

อัสนีการโยธาและก่อสร้าง การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น ประเภทธุรกิจ : การหีบฝ้าย ปั่นนุ่นขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 83 หมู่ 14 ตำบลท่าไข่ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ : 038-513882โทรสาร...

เหรียญไทยการนุ่น – สุโขทัย

เหรียญไทยการนุ่น การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น ประเภทธุรกิจ : การหีบฝ้าย ปั่นนุ่นขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 133/3 ถ.หลวงพ่อเจ้า ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110 โทรศัพท์ : 641648โทรสาร :...

อมรวัฒนาเลย – เลย

อมรวัฒนาเลย การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น ประเภทธุรกิจ : การหีบฝ้าย ปั่นนุ่นขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 189 ถ.สถลเชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง เลย 42000 โทรศัพท์ : 042-815580โทรสาร :...

รุ่งเรืองการฝ้าย โดยนายอำพล เจริญจิรภัทร์ – สมุทรปราการ

รุ่งเรืองการฝ้าย โดยนายอำพล เจริญจิรภัทร์ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น ประเภทธุรกิจ : การหีบฝ้าย ปั่นนุ่นขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 120/292 หมู่ 2 ซ.อุ่นอารีย์ ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ...

โรงงานปั่นนุ่นและฝ้ายไทยชัยรัตน์ – ชัยภูมิ

โรงงานปั่นนุ่นและฝ้ายไทยชัยรัตน์ การหีบฝ้าย ปั่นนุ่น ประเภทธุรกิจ : การหีบฝ้าย ปั่นนุ่นขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 273 หมู่ 10 ถ.นิเวศรัตน์ ตำบลโพนทอง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...