หน้าแรก การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง

การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง

เยนเนรัล สตาร์ซ – กรุงเทพมหานคร

เยนเนรัล สตาร์ซ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง ประเภทธุรกิจ : การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้งขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3539 ถนนพระราม 9 (ตัดใหม่) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร...

ดี ไอ สาขากรุงเทพ – กรุงเทพมหานคร

ดี ไอ สาขากรุงเทพ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง ประเภทธุรกิจ : การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้งขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21/63-64อ.ไทยวาทาวเวอร์ชั้น21 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120...

สุรินทร์ทิพย์ ไรซ์ มิลล์ สาขาสุรินทร์ – สุรินทร์

สุรินทร์ทิพย์ ไรซ์ มิลล์ สาขาสุรินทร์ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง ประเภทธุรกิจ : การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้งขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 457 หมู่.13 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลระแงง อ.ศีขรภูมิ...

โรงสีแต้พานิชเจริญ – นครปฐม

โรงสีแต้พานิชเจริญ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง ประเภทธุรกิจ : การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้งขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 192 หมู่ที่ 5 ถนนคงทอง ตำบลสามง่าม อ.ดอนตูม นครปฐม 73130...

โรงสีไทยประเสริฐ 1 โดยนางราตรี เนื้อนิ่มวัฒนา – ราชบุรี

โรงสีไทยประเสริฐ 1 โดยนางราตรี เนื้อนิ่มวัฒนา การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง ประเภทธุรกิจ : การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้งขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16 หมู่ที่ 1 ตำบลวันดาว อ.ปากท่อ...

โรงสีมงคลชัยวัฒนา โดยนายติ๋ม อุ่นอนันต์ – ลพบุรี

โรงสีมงคลชัยวัฒนา โดยนายติ๋ม อุ่นอนันต์ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง ประเภทธุรกิจ : การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้งขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 239 หมู่ 2 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลเพนียด...

อาคม เกษตรลักษมี – ราชบุรี

อาคม เกษตรลักษมี การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง ประเภทธุรกิจ : การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้งขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26ก หมู่ที่ 10 ตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110...

เกง เซ่ง เฮง – สุพรรณบุรี

เกง เซ่ง เฮง การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง ประเภทธุรกิจ : การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้งขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 146 หมู่ 5 ตำบลบางเลน อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี...

โรงสีกำพล – เชียงราย

โรงสีกำพล การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง ประเภทธุรกิจ : การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้งขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 402 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อ.เมือง เชียงราย...

คำเจริญ โดยนายคำ ธิยัญ – เชียงราย

คำเจริญ โดยนายคำ ธิยัญ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง ประเภทธุรกิจ : การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้งขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11 หมู่ 6 ถ.ไหว ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า...

สินอุดม โดยนายทิวา ทรัพย์สินบูรณะ – สุพรรณบุรี

สินอุดม โดยนายทิวา ทรัพย์สินบูรณะ การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง ประเภทธุรกิจ : การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้งขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 136 ม.3 ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150...

โรงสีไทยถาวรโคราช – นครราชสีมา

โรงสีไทยถาวรโคราช การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้ง ประเภทธุรกิจ : การอบ แปรสภาพเมล็ดพืช การทำแป้งขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 322 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลจอหอ อ.เมือง นครราชสีมา 30310...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...