หน้าแรก การอัดปอ อัดใยมะพร้าว

การอัดปอ อัดใยมะพร้าว

หลังสวนการใย โดยนางสาวชนิดา เรืองสวี – ชุมพร

หลังสวนการใย โดยนางสาวชนิดา เรืองสวี การอัดปอ อัดใยมะพร้าว ประเภทธุรกิจ : การอัดปอ อัดใยมะพร้าวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 101 หมู่11 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน ชุมพร 86110 โทรศัพท์ :...

โรงใยทิวทัศน์ฟาร์ม โดยนายประสาท ลือพงศ์ลัคณา – ประจวบคีรีขันธ์

โรงใยทิวทัศน์ฟาร์ม โดยนายประสาท ลือพงศ์ลัคณา การอัดปอ อัดใยมะพร้าว ประเภทธุรกิจ : การอัดปอ อัดใยมะพร้าวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43 หมู่7 ตำบลกุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ :...

ปั่นใยมะพร้าวตั้งเป้งเส็ง – ประจวบคีรีขันธ์

ปั่นใยมะพร้าวตั้งเป้งเส็ง การอัดปอ อัดใยมะพร้าว ประเภทธุรกิจ : การอัดปอ อัดใยมะพร้าวขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60/3 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ตำบลทับสะแก อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ :...

ตั้งไถ่หลี โดยนายสมเกียรติ โรจน์วัฒนวงศ์ – ประจวบคีรีขันธ์

ตั้งไถ่หลี โดยนายสมเกียรติ โรจน์วัฒนวงศ์ การอัดปอ อัดใยมะพร้าว ประเภทธุรกิจ : การอัดปอ อัดใยมะพร้าวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21 หมู่ 4 ตำบลเขาล้าน อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์...

ชนะโชคชุมพรเส้นใย – ชุมพร

ชนะโชคชุมพรเส้นใย การอัดปอ อัดใยมะพร้าว ประเภทธุรกิจ : การอัดปอ อัดใยมะพร้าวขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 120 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งคา อ.เมือง ชุมพร 86100 โทรศัพท์ :...

อุตสาหกรรมใยมะพร้าวไทย สาขาสำนักงานกรุงเทพฯ – กรุงเทพมหานคร

อุตสาหกรรมใยมะพร้าวไทย สาขาสำนักงานกรุงเทพฯ การอัดปอ อัดใยมะพร้าว ประเภทธุรกิจ : การอัดปอ อัดใยมะพร้าวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 83 ซ.เฉลิมเขตร์ 2 เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ : 2255271โทรสาร...

ปรานอม กลิ่นมาลี – สมุทรสงคราม

ปรานอม กลิ่นมาลี การอัดปอ อัดใยมะพร้าว ประเภทธุรกิจ : การอัดปอ อัดใยมะพร้าวขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 48/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.อัมพวา อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ : 034-725911โทรสาร...

คำรณ เรืองแสวง – นครปฐม

คำรณ เรืองแสวง การอัดปอ อัดใยมะพร้าว ประเภทธุรกิจ : การอัดปอ อัดใยมะพร้าวขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 18 หมู่ 12 ตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม 73140 โทรศัพท์ :...

ล้อไท้ล้ง โดยนายนิวัฒน์ ล้อกิตติกูล – ประจวบคีรีขันธ์

ล้อไท้ล้ง โดยนายนิวัฒน์ ล้อกิตติกูล การอัดปอ อัดใยมะพร้าว ประเภทธุรกิจ : การอัดปอ อัดใยมะพร้าวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 53/1 หมู่ 4 ตำบลเกาะหลัก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000...

อุตสาหกรรมปออุบล – อุบลราชธานี

อุตสาหกรรมปออุบล การอัดปอ อัดใยมะพร้าว ประเภทธุรกิจ : การอัดปอ อัดใยมะพร้าวขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 370 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 311535โทรสาร :...

โรงงานนำทรัพย์ใยมะพร้าว โดยนายธีรพล สันติกาญจน์ – ชุมพร

โรงงานนำทรัพย์ใยมะพร้าว โดยนายธีรพล สันติกาญจน์ การอัดปอ อัดใยมะพร้าว ประเภทธุรกิจ : การอัดปอ อัดใยมะพร้าวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 79/2 หมู่ 5 ตำบลทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก ชุมพร 86220 โทรศัพท์...

ตั้งจั้วหลี โดยนายจิ่ว แซ่ตัน – ประจวบคีรีขันธ์

ตั้งจั้วหลี โดยนายจิ่ว แซ่ตัน การอัดปอ อัดใยมะพร้าว ประเภทธุรกิจ : การอัดปอ อัดใยมะพร้าวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 53 หมู่1 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาหูกวาง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...