หน้าแรก กิจการอื่นๆ

กิจการอื่นๆ

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง – พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง กิจการอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : กิจการอื่นๆขนาดธุรกิจ : หน่วยราชการสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ 5 ซ.สุขาภิบาล 1 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ : 330063โทรสาร :...

ดำรงค์ กรเพ็ชร์ – สมุทรสาคร

ดำรงค์ กรเพ็ชร์ กิจการอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : กิจการอื่นๆขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86 หมู่ 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ :...

อิมเมอรี่ส์ ฮอนเอค (ประเทศไทย) – กรุงเทพมหานคร

อิมเมอรี่ส์ ฮอนเอค (ประเทศไทย) กิจการอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : กิจการอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1138/117 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 6823181-4โทรสาร...

ดี.แอล.เอ็ม.อินเตอร์เทรด สาขากาญจนบุรี – กาญจนบุรี

ดี.แอล.เอ็ม.อินเตอร์เทรด สาขากาญจนบุรี กิจการอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : กิจการอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93/8 หมู่ 3 ถ.ท่ามะกา-หนองตากยา หวายเหนียว อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ : 2125813-14โทรสาร...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ – อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่ กิจการอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : กิจการอื่นๆขนาดธุรกิจ : หน่วยราชการสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ม.2 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ : 045-246157โทรสาร : n/aอีเมลล์ : n/aเว็บไซท์...

ซี.ไจ แกนติค คาร์บอน สาขากรุงเทพ – กรุงเทพมหานคร

ซี.ไจ แกนติค คาร์บอน สาขากรุงเทพ กิจการอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : กิจการอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 334 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ :...

วิชาญ หอยแก้ว – ลำพูน

วิชาญ หอยแก้ว กิจการอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : กิจการอื่นๆขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 173/1 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ดง ตำบลน้ำดิบ อ.ป่าซาง ลำพูน 51120 โทรศัพท์ : 01-9925410โทรสาร...

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง – อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง กิจการอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : กิจการอื่นๆขนาดธุรกิจ : หน่วยราชการสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ 5 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 โทรศัพท์ : 045-337023โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

แกรนิตสยาม สาขากรุงเทพ – กรุงเทพมหานคร

แกรนิตสยาม สาขากรุงเทพ กิจการอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : กิจการอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138/2 ถ.รัชดาภิเษก ต.ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ : 2464129โทรสาร :...

อุตสาหกรรมอิฐอารีย์ โดยนางสิริวรรณ รวมสุข – พะเยา

อุตสาหกรรมอิฐอารีย์ โดยนางสิริวรรณ รวมสุข กิจการอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : กิจการอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 หมู่ 11 ตำบลสบบง กิ่ง อ.ภูซาง พะเยา 56110 โทรศัพท์ :...

เอนกลำปาง – ลำปาง

เอนกลำปาง กิจการอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : กิจการอื่นๆขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/2 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์ : 054-โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

เทพศิลากาญจน์ – กาญจนบุรี

เทพศิลากาญจน์ กิจการอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : กิจการอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 83 หมู่ 2 ตำบลปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ : 3120666โทรสาร :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...