หน้าแรก ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน

ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน

บุญกังวาน – ตาก

บุญกังวาน ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81/14 หมู่ 6 ตำบลไม้งาม อ.เมือง ตาก 63000 โทรศัพท์ : 511775โทรสาร...

เทพนิธิ – เชียงใหม่

เทพนิธิ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 87/1 ถ.บำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 242212โทรสาร...

มณีศิลา 1991 – นครราชสีมา

มณีศิลา 1991 ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 211/1 หมู่ 12 ตำบลหมูสี อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์ :...

นบภูริน – นนทบุรี

นบภูริน ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23/10 หมู่ 3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ :...

โอเรียนเต็ลแกรนิต สาขานครสวรรค์ – นครสวรรค์

โอเรียนเต็ลแกรนิต สาขานครสวรรค์ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 222 หมู่ 4 ตำบลหนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ :...

สรวีย์ คอนสตรัคชั่น (1999) – ประจวบคีรีขันธ์

สรวีย์ คอนสตรัคชั่น (1999) ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 22 หมู่7 ตำบลเกาะหลัก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ :...

แร่ เอ.เอส.อาร์.สาขากรุงเทพฯ – กรุงเทพมหานคร

แร่ เอ.เอส.อาร์.สาขากรุงเทพฯ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 464 ข้างอาคารปลาทองการ์ต ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ :...

มินเนอรัล รีซอร์ส เซสดีเวลลอปเม้นท์ – กรุงเทพมหานคร

มินเนอรัล รีซอร์ส เซสดีเวลลอปเม้นท์ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 202 อ.เลอคองคอร์ด ชั้น 21 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง...

สยามพัฒนาหินอ่อน – อุทัยธานี

สยามพัฒนาหินอ่อน ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 80 หมู่ 2 ถ.เขาตะพามุ-วัดสิงห์ ต.วังหิน อ.บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ :...

ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง – กรุงเทพมหานคร

ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/15 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 246-5232โทรสาร...

แร่ เอ.เอส.อาร์. – นครศรีธรรมราช

แร่ เอ.เอส.อาร์. ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 120 หมู่ที่ 1ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบล ที่วัง อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์...

เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม สาขากรุงเทพ – กรุงเทพมหานคร

เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม สาขากรุงเทพ ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดิน ประเภทธุรกิจ : ทำเหมืองแร่ ยกเว้นเหมืองใต้ดินขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3388 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...