หน้าแรก ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ

ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ

ร้านสมบุญนานาภัณฑ์ โดยนางสุปราณี กิจเศรณี – เชียงใหม่

ร้านสมบุญนานาภัณฑ์ โดยนางสุปราณี กิจเศรณี ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 30 ถนนท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ 50000...

สินธารา โดยนางสาวศิริลักษณ์ อุ่นจิตติ – ปทุมธานี

สินธารา โดยนางสาวศิริลักษณ์ อุ่นจิตติ ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10/3 หมู่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี...

ใช้อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลล้อปเม้นต์ – กรุงเทพมหานคร

ใช้อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลล้อปเม้นต์ ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 457 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์...

เฟอร์โน่ – กรุงเทพมหานคร

เฟอร์โน่ ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 311/2 ซอยสันติบาตเทศบาล ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900...

อัคราวิวัฒน์ – สมุทรปราการ

อัคราวิวัฒน์ ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 83/406 ม.7 ซ.กันตบุตร ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ...

นันทวัฒน์ นิยมจิตร์ – อ่างทอง

นันทวัฒน์ นิยมจิตร์ ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38/3 หมู่ที่ 7 ตำบลโพสะ อ.เมือง อ่างทอง...

จูปิเตอร์ อะโซชีเอทซ์ สาขาสระบุรี – สระบุรี

จูปิเตอร์ อะโซชีเอทซ์ สาขาสระบุรี ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย สระบุรี 18110...

บุลเล็ท มาสเตอร์ – สมุทรปราการ

บุลเล็ท มาสเตอร์ ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 999/47-48 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ...

มะลิ เพชรไตรรัตนกุล – พิษณุโลก

มะลิ เพชรไตรรัตนกุล ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 834 /83 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000...

สมคอย จันทรินทร์ – พระนครศรีอยุธยา

สมคอย จันทรินทร์ ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21/2 ม.4 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์...

สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไพร์เวอร์ค – สมุทรสาคร

สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไพร์เวอร์ค ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 52/9 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110...

เอเวอร์ บลู – กรุงเทพมหานคร

เอเวอร์ บลู ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 152 อ.ชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น12 ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...