หน้าแรก ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า

ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า

ประดิษฐผ้าม่าน โดยนายประดิษฐ คุณาศัย – สุพรรณบุรี

ประดิษฐผ้าม่าน โดยนายประดิษฐ คุณาศัย ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้าขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 614 ตำบลท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์...

ร้านจิราพรรณ โดยนางยุพา กลั่นจตุรัส – นครราชสีมา

ร้านจิราพรรณ โดยนางยุพา กลั่นจตุรัส ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้าขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 931 ถ.จอมสุรางค์ยาตร ตำบลในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000...

ลิลลี่ สถตินันท์ – นครสวรรค์

ลิลลี่ สถตินันท์ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้าขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 603/1 หมู่ที่ 6 ตำบลลาดยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ 60150...

แก้วเรือง โดยนางบานเย็น แก้วเรือง – กรุงเทพมหานคร

แก้วเรือง โดยนางบานเย็น แก้วเรือง ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้าขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 144/174-5 ม.4 ซ.พหลฯ52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม...

ส.อุทัยทอง – ลพบุรี

ส.อุทัยทอง ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้าขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 109 หมู่ 7 ตำบลท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี...

กล้วยหอม หลี่ (1998) – กรุงเทพมหานคร

กล้วยหอม หลี่ (1998) ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้าขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 520/86-87 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง...

พิทยาพฤกษ์ – กรุงเทพมหานคร

พิทยาพฤกษ์ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้าขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86/42 ม.8 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150...

นิวเจเนอเรชั่น นิตติ้ง – กรุงเทพมหานคร

นิวเจเนอเรชั่น นิตติ้ง ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้าขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 20/196-197 หมู่10_ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร...

สินติ ศักดาประยูร – กรุงเทพมหานคร

สินติ ศักดาประยูร ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้าขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 88/1023 ม.6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150...

รุ่งโรจน์ การปัก – นครราชสีมา

รุ่งโรจน์ การปัก ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้าขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 146 หมู่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลจักราช อ.จักราช นครราชสีมา...

จองปิแอร์ – นนทบุรี

จองปิแอร์ ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้าขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 128/64-65 ม.2 ซ.ติวานนท์50 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000...

สนองพาณิชย์ โดยนายสนอง กอกหวาน – สมุทรปราการ

สนองพาณิชย์ โดยนายสนอง กอกหวาน ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้า ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องแต่งกาย อื่นๆ จากผ้าขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 277/282 หมู่ที่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อ.บางพลี...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...