หน้าแรก สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

ดี.ซี.เอ็ม.เอ็กซ์พลอเรชั่น – ลำปาง

ดี.ซี.เอ็ม.เอ็กซ์พลอเรชั่น สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 320/77 หมู่ 8 ตำบลชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์...

เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น- – ขอนแก่น

เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น- สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 89/1-2 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง ขอนแก่น 40000...

โรงเลี่อยจักรสวนแตง โดยนายวิจิตร์ ตัญจพัฒน์กุล – สุพรรณบุรี

โรงเลี่อยจักรสวนแตง โดยนายวิจิตร์ ตัญจพัฒน์กุล สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 151 ม.4 ถ.มาลัยแมน ตำบลสวนแตง อ.เมือง...

ไอ.อาร์.ดี.ซี.เอ็กซ์พลอเรชั่น แอนด์ มายนิ่ง – กรุงเทพมหานคร

ไอ.อาร์.ดี.ซี.เอ็กซ์พลอเรชั่น แอนด์ มายนิ่ง สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21/772 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา...

ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ.สาขาพิษณุโลก – พิษณุโลก

ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ.สาขาพิษณุโลก สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27/3 หมู่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อ.เมือง...

ดีเจ ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) – กรุงเทพมหานคร

ดีเจ ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14/18 ฟลอราวิลล์อาคาร ซี ชั้นเอ็ม ถ.พัฒนาการ51...

ทุ่งคำ – เลย

ทุ่งคำ สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 323 หมู่ 1 ตำบลนาอาน อ.เมือง เลย 42000 โทรศัพท์...

แอชเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง – ลำปาง

แอชเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 302 หมู่ 1 ถนนลำปาง-งาว ตำบลพิชัย อ.เมือง...

หินแสงนคร สาขาไฮแลนด์รีสอร์ท – นครราชสีมา

หินแสงนคร สาขาไฮแลนด์รีสอร์ท สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 159 ม.19 ถนนปากช่อง-ลำสมพุง ตำบลปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 00000...

จีโอ เซอร์วิสเซส อีสเทอร์น อิงค์ สาขาสงขลา – สงขลา

จีโอ เซอร์วิสเซส อีสเทอร์น อิงค์ สาขาสงขลา สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2 ถนนชัยมงคล ตำบลบ่อยาง อ.เมือง...

ดี.เคซี.แอสโซสิเอท – สงขลา

ดี.เคซี.แอสโซสิเอท สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 39/15 ม.2 ซ.ยุกต์ผ่องศรีพัฒนา2ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง สงขลา 90000 โทรศัพท์...

เอ็ม.วี.เอ็ม.เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์)สาขากรุงเทพฯ – กรุงเทพมหานคร

เอ็ม.วี.เอ็ม.เซอร์เวย์ (ไทยแลนด์)สาขากรุงเทพฯ สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประเภทธุรกิจ : สำรวจแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 123 ถนนวิภาวดีรัวสิต ตำบลลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...