แท็ก การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว

Tag: การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว

ปูนขาวเคมีอุตสาหกรรม – กรุงเทพมหานคร

ปูนขาวเคมีอุตสาหกรรม การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 697/20 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 2116251โทรสาร...

ปูนคุณภาพ – นนทบุรี

ปูนคุณภาพ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 481ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-9602030โทรสาร :...

ศรีแสงไทย สระบุรี – สระบุรี

ศรีแสงไทย สระบุรี การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 321/5 ถ.หน้าพระลาน-หินดาด ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 โทรศัพท์ :...

เอส.เค.ปูนขาวเขาพระเอก – ราชบุรี

เอส.เค.ปูนขาวเขาพระเอก การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 181 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ : 032-376200โทรสาร...

ปูนขาว ลือพงษ์ สระบุรี – สระบุรี

ปูนขาว ลือพงษ์ สระบุรี การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/4 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240...

แอล.เอส.เอ็ม.(1999) – ราชบุรี

แอล.เอส.เอ็ม.(1999) การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 187 หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : โทรสาร...

โรงปูนขาวทรงพล โดยนายทรงพล ปานแก้ว – นครศรีธรรมราช

โรงปูนขาวทรงพล โดยนายทรงพล ปานแก้ว การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 200/13 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์...

โนโวปลาสต์ – กรุงเทพมหานคร

โนโวปลาสต์ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45/73-45/74 ม.5 ถ.วงแหวนรอบนอกแขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ : 8950124-30โทรสาร :...

ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว – กรุงเทพมหานคร

ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 107-109 ถ.เฉลิมเขตร์ 1 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ : 2246829-30โทรสาร...

ต.ศรีสำเริง – กรุงเทพมหานคร

ต.ศรีสำเริง การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/28 หมู่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ :...

กรุงเทพ ซี เอ โอ สาขาสระบุรี – สระบุรี

กรุงเทพ ซี เอ โอ สาขาสระบุรี การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34/1 หมู่ 4 ตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท สระบุรี...

โรงงานอำนวยลาภ โดยนายอวยชัย แดงด้อมยุทธ์ – ราชบุรี

โรงงานอำนวยลาภ โดยนายอวยชัย แดงด้อมยุทธ์ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์...

เอ็มอาร์ดี-อีซีซี สาขาลำปาง – ลำปาง

เอ็มอาร์ดี-อีซีซี สาขาลำปาง การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138-140 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลพระบาท อ.เมือง ลำปาง 52000 โทรศัพท์ :...

วันดี วงศ์จิรวัฒนกุล – นครปฐม

วันดี วงศ์จิรวัฒนกุล การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17/3 หมู่ 6 ตำบลถนนขาด อ.เมือง นครปฐม 73000 โทรศัพท์...

ไทยฟานทาโก้อินดัสตรี้ สาขาราชบุรี – ราชบุรี

ไทยฟานทาโก้อินดัสตรี้ สาขาราชบุรี การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 8 ตำบลรางบัว อ.จอมบึง ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ :...

โรงปูนขาวนำชัย โดยนายสมบูรณ์ อุ่นพันธุ์วาท – สมุทรสาคร

โรงปูนขาวนำชัย โดยนายสมบูรณ์ อุ่นพันธุ์วาท การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 121/1 หมู่ 7 ตำบลโคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์...

วีระวัสดุ โดยนายวีระ เกษมสุขไพศาล – กรุงเทพมหานคร

วีระวัสดุ โดยนายวีระ เกษมสุขไพศาล การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29/6ซ.เพิ่มสิน ม.3 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์...

ชัยชนะ โดยนายชัยศักดิ์ พรหมชนะ – ราชบุรี

ชัยชนะ โดยนายชัยศักดิ์ พรหมชนะ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10/1 หมู่ที่ 7 ถนนทุ่งปอ ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี 70000...

ไทยสถาปนา – กรุงเทพมหานคร

ไทยสถาปนา การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 78/1 ถ.ดาวข่าง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ : 2410599โทรสาร...

จีพาสส์ – กรุงเทพมหานคร

จีพาสส์ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 515/1 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 2947800-3โทรสาร...

ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม สาขาคลังลาดพร้าว – กรุงเทพมหานคร

ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม สาขาคลังลาดพร้าว การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10/26 ซ.โพธิ์แก้ว ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์...

โรงงานปูนขาว ส.รัตนเสนีย์ โดยนางลมูล รัตนเสนีย์ – ราชบุรี

โรงงานปูนขาว ส.รัตนเสนีย์ โดยนางลมูล รัตนเสนีย์ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 74 หมู่ที่ 5 ถนนเจดีย์หัก ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง...

ราชบุรีปูนขาวไทย – ราชบุรี

ราชบุรีปูนขาวไทย การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 136/2 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 352902โทรสาร...

โรงปูนขาวปิยะพล โดยนายสุพจน์ แช่ทอง – พังงา

โรงปูนขาวปิยะพล โดยนายสุพจน์ แช่ทอง การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34/2 ม.2 ตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130 โทรศัพท์ :...

ยูบาว (ประเทศไทย) สาขานครปฐม – นครปฐม

ยูบาว (ประเทศไทย) สาขานครปฐม การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 134 ม.4ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมือง นครปฐม 73000 โทรศัพท์ :...

รักชาติ แมททีเรียลส์ – ระยอง

รักชาติ แมททีเรียลส์ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 20/6 หมู่ 4 ตำบลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย ระยอง 21120 โทรศัพท์ :...

สามัคคีซิเมนต์ – กรุงเทพมหานคร

สามัคคีซิเมนต์ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 719 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 2166646โทรสาร...

กมลปูนขาว โดยนายรักเดชา ปิยดิลก – ตรัง

กมลปูนขาว โดยนายรักเดชา ปิยดิลก การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 25 หมู่ 2 ตำบลห้วยยอด อ.ห้วยยอด ตรัง 92130 โทรศัพท์...

โรงงานปูนสวนอุตสาหกรรม โดยนายเทอดศักด์ ศิลาอาสน์ – สมุทรสาคร

"โรงงานปูนสวนอุตสาหกรรม" โดยนายเทอดศักด์ ศิลาอาสน์ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ 3 ซอยวัดศรีเมือง ถนนบางปลา ตำบลท่าทราย อ.เมือง...

ประยูร โดยนางประยูร พุทธพนม – สระบุรี

ประยูร โดยนางประยูร พุทธพนม การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 289 หมู่ 7 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18240 โทรศัพท์...

ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม สาขาคลังติวานนท์ – นนทบุรี

ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม สาขาคลังติวานนท์ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44/2 ถนนติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-2521567โทรสาร...

ซีเอ ไมน์นิ่ง – สระบุรี

ซีเอ ไมน์นิ่ง การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 55 หมู่ 7 ถ.หน้าพระลานบ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท สระบุรี 18120 โทรศัพท์...

ประสง ชูเกียรติ – กำแพงเพชร

ประสง ชูเกียรติ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 202 หมู่ 2 ตำบลดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...