แท็ก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

Tag: การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

ที.เอส.วาย.คอนกรีตผสมเสร็จ – ศรีสะเกษ

ที.เอส.วาย.คอนกรีตผสมเสร็จ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127 ม.4 ต.หนองแก้ว อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ : 045-610122โทรสาร...

บำเพ็ญรัตน์ โดยนางจริญญา หมีนิ่ม – พิษณุโลก

บำเพ็ญรัตน์ โดยนางจริญญา หมีนิ่ม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/12 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 01-7860936โทรสาร :...

กอวัฒนาคอนกรีต – กาญจนบุรี

กอวัฒนาคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 788 ถนนแสงชูโตเหนือ ตำบลท่ามะขาม อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ : 034-625551โทรสาร :...

ไดมอนด์คอนกรีต กรุ๊ป – นนทบุรี

ไดมอนด์คอนกรีต กรุ๊ป การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94/5 ม.7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรีตำบลละหาร อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ : 9255645-6โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ร้านชัยมงคลคอนกรีต โดยนายสมชาย ศรีมงคล – เพชรบูรณ์

ร้านชัยมงคลคอนกรีต โดยนายสมชาย ศรีมงคล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4 หมู่ 11 ตำบลท่าแดง อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 โทรศัพท์...

สวัสดิ์ชัย โดยนายสวัสดิ์ สุคนธ์เขต – สมุทรสาคร

สวัสดิ์ชัย โดยนายสวัสดิ์ สุคนธ์เขต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93 หมู่ 2 ตำบลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ : 034-481367โทรสาร...

อุทัยกิจเจริญ โดยนายประเทือง เชื้อทอง – น่าน

อุทัยกิจเจริญ โดยนายประเทือง เชื้อทอง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138 หมู่ 3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว น่าน 55120...

เจริญชัยคอนกรีต – กรุงเทพมหานคร

เจริญชัยคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44/7 หมู่ 3 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์...

พิชิตชัย เอิบอิ่มฤทธิ – ฉะเชิงเทรา

พิชิตชัย เอิบอิ่มฤทธิ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12/5/1 ถนนฤทธิ์ประสาท ตำบลบางคล้า อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ : 541021โทรสาร...

จิรบุญดิลก – ชลบุรี

จิรบุญดิลก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 394/2 ม.1 ตำบลคลองกิ่ว อ.บ้านบึง ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ : 443641โทรสาร :...

แหลมทองสยาม คอนกรีตบล๊อค โดยนายชัยมงคล หงษ์ภักดี – นครพนม

แหลมทองสยาม คอนกรีตบล๊อค โดยนายชัยมงคล หงษ์ภักดี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81 ม.3 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร นครพนม 48170 โทรศัพท์...

ฮ้อแสงชัย สาขาสนามปทุมไดร์ฟกอล์ฟ – ปทุมธานี

ฮ้อแสงชัย สาขาสนามปทุมไดร์ฟกอล์ฟ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/1 ถนนปทุมลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 9791819โทรสาร : n/aอีเมลล์...

เม้งคอนกรีต โดยนายชาญศักดิ์ โรจน์ธนศิริวนิช – นครสวรรค์

เม้งคอนกรีต โดยนายชาญศักดิ์ โรจน์ธนศิริวนิช การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 634 หมู่ 2 ตำบลเจริญผล อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์...

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) – กระบี่

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 142 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130...

สยามมอร์ตาร์ สาขาสระบุรี – สระบุรี

สยามมอร์ตาร์ สาขาสระบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 110 หมู่ 1 ตำบลบ้านป่า อ.แก่งคอย สระบุรี 18110 โทรศัพท์ :...

ที.ซี.แอล.คอนกรีต – นครปฐม

ที.ซี.แอล.คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4 หมู่ที่ 14 ตำบลไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 02-4200491โทรสาร : n/aอีเมลล์...

วี.เอ็ม.เจ.ออโต้พาร์ทส – กรุงเทพมหานคร

วี.เอ็ม.เจ.ออโต้พาร์ทส การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1339 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ศิริมงคลคอนกรีต โดยนายประสิทธิ์ อ๋องสกุล – สงขลา

ศิริมงคลคอนกรีต โดยนายประสิทธิ์ อ๋องสกุล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 42/9 ม.4 ถ.เอเซีย ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม สงขลา 90310 โทรศัพท์...

เจ.เจ.พี.คอนกรีต – อุตรดิตถ์

เจ.เจ.พี.คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 149 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าเซ่า อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 4487713โทรสาร...

ก.สยามคอนกรีต โดยนายเกษม ลิ้มดำรงนุกูล – กรุงเทพมหานคร

ก.สยามคอนกรีต โดยนายเกษม ลิ้มดำรงนุกูล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์...

ไฮ สเตรนท์ คอนกรีต อินดัสตรี – นครราชสีมา

ไฮ สเตรนท์ คอนกรีต อินดัสตรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127/4 หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้ว อ.ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์ :...

ร่มโพธิ์ก่อสร้าง โดยนายคำตัน อนุนาเรศ – เลย

ร่มโพธิ์ก่อสร้าง โดยนายคำตัน อนุนาเรศ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/5 หมู่ 3 ตำบลผาอินทร์แปลง กิ่ง อ.เอราวัณ เลย 42220...

เอส.อี.พี.สาขาโรงงานเสนา – พระนครศรีอยุธยา

เอส.อี.พี.สาขาโรงงานเสนา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69-70 ถนนบ้านนมโค อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 14130 โทรศัพท์ : 01-4850984โทรสาร : n/aอีเมลล์...

คฤหาสน์ คอนสตรัคชั่น – กรุงเทพมหานคร

คฤหาสน์ คอนสตรัคชั่น การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1159,1161,1163 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ : 3227993โทรสาร...

อัจฉริยธำรง – นครปฐม

อัจฉริยธำรง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 19/9 ม.4 ซอย วัดสว่างอารมณ์ ถ.เพชรเกษม ตำบลขุนแก้ว อ.นครชัยศรี นครปฐม 73120 โทรศัพท์...

ลานสกาคอนกรีต สาขาลานสกา – นครศรีธรรมราช

ลานสกาคอนกรีต สาขาลานสกา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ-ลานสกาตำบลลานสกา อ.ลานสะกา นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

เอส บี แมทเทอเรียล – สงขลา

เอส บี แมทเทอเรียล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62 ม.11 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ สงขลา 91000 โทรศัพท์...

พรีสเตรทส์ ไพล์ – สมุทรปราการ

พรีสเตรทส์ ไพล์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 223/87 หมู่ 5ซ.หมู่บ้านนครทอง ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 385-6116โทรสาร...

ไชยา พรมวังขวา – น่าน

ไชยา พรมวังขวา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 117 ม.1 ถ.ท่าวังผา-ศิลาเพชร ต.ยม อ.ท่าวังผา น่าน 55140 โทรศัพท์ :...

จรัญธุรกิจ 52 – กรุงเทพมหานคร

จรัญธุรกิจ 52 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15 ม.14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์...

แก้วประภายิปซั่ม โดยนายณรงค์ ชัยยงค์สิริเสริญ – พิจิตร

แก้วประภายิปซั่ม โดยนายณรงค์ ชัยยงค์สิริเสริญ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 13 หมู่ 7 ถนนวังงิ้ว-ดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว กิ่ง อ.ดงเจริญ พิจิตร...

อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม – ร้อยเอ็ด

อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 143 หมู่ 5 ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 569010โทรสาร...

เอส.ซี.เค.คอนกรีต – นครปฐม

เอส.ซี.เค.คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 116/1 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อ.เมือง นครปฐม 73000 โทรศัพท์ : 255614โทรสาร...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...