แท็ก กาฬสินธุ์

Tag: กาฬสินธุ์

ร้าน ด.การช่าง โดยนายศักดิ์ชัย เค็งชัยภูมิ – กาฬสินธุ์

ร้าน ด.การช่าง โดยนายศักดิ์ชัย เค็งชัยภูมิ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 182/1 หมู่ที่ 2 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง...

ก.เจริญคอนกรีต โดยนายวานิช เอื้อกิ่งเพชร – กาฬสินธุ์

ก.เจริญคอนกรีต โดยนายวานิช เอื้อกิ่งเพชร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 328 ถนนธนะผล ตำบลกาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ :...

วิบูลย์ภัณฑ์คอนกรีต – กาฬสินธุ์

วิบูลย์ภัณฑ์คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62/1 ถนนถีนานนท์ ตำบลในเมือง อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ : 812129โทรสาร...

บุญทัน นามแก่นท้าว – กาฬสินธุ์

บุญทัน นามแก่นท้าว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 28 หมู่ที่ 4 ต.โคกสะอาด กิ่ง อ.ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์...

จันทร์ ภูไสว – กาฬสินธุ์

จันทร์ ภูไสว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 166 หมู่6 ต.ลำพาน อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ :...

สมศักดิ์การช่าง โดยนายสมศักดิ์ ไทยรัตน์ – กาฬสินธุ์

สมศักดิ์การช่าง โดยนายสมศักดิ์ ไทยรัตน์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 273 หมู่ที่ 1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190 โทรศัพท์...

บานเย็น บุญกลิ่น – กาฬสินธุ์

บานเย็น บุญกลิ่น ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 287/5 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000...

พิมพะนิตย์แก๊ส – กาฬสินธุ์

พิมพะนิตย์แก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26 ถนนหนองทุ่ม ตำบลกาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ : 811848โทรสาร...

สงบ อัจฉริยพงศ์ – กาฬสินธุ์

สงบ อัจฉริยพงศ์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์...

ประพัฒน์ กัลยกฤต – กาฬสินธุ์

ประพัฒน์ กัลยกฤต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 251 หมู่14 ถ.ห้วยผึ้งนาคู ต.นิคม อ.ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์ :...

เจริญชัยอลูมินั่ม โดยนางพรพรรณ ปิยะโชคณากุล – กาฬสินธุ์

เจริญชัยอลูมินั่ม โดยนางพรพรรณ ปิยะโชคณากุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 440 หมู่ 6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์...

แสงสว่างเสาปูนคำม่วง โดยนายวิเชียร แสงสว่าง – กาฬสินธุ์

แสงสว่างเสาปูนคำม่วง โดยนายวิเชียร แสงสว่าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 198 หมู่1 ถ.คำม่วง-ทุ่งคลอง ตำบล ทุ่งคลอง อ.คำม่วง กาฬสินธุ์ 46180...

เอ.ที.ซี.แอร์ แอนด์ ซาวด์ โดยนายสมศักดิ์ อติชาติ – กาฬสินธุ์

เอ.ที.ซี.แอร์ แอนด์ ซาวด์ โดยนายสมศักดิ์ อติชาติ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 238 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง...

โรงอิฐสัมพันธวงค์ โดยนายยรรยง สัมพันธวงค์ – กาฬสินธุ์

โรงอิฐสัมพันธวงค์ โดยนายยรรยง สัมพันธวงค์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 52/2 ถนนสัญจรราชกิจ ตำบลกมลาไสย อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ :...

สุวิทย์แอร์ โดยนายทองสุข นามประภากร – กาฬสินธุ์

สุวิทย์แอร์ โดยนายทองสุข นามประภากร ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40/28 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์...

ทรัพย์อนันต์ โดยนางสาวแสงจันทร์ วิโรจน์รัตน์ – กาฬสินธุ์

ทรัพย์อนันต์ โดยนางสาวแสงจันทร์ วิโรจน์รัตน์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 120 หมู่ที่ 4 ต.หลุม อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์...

เกษม อิ่มพูล – กาฬสินธุ์

เกษม อิ่มพูล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17 ม.2 บ้านหนองสอ ต.ลำปาว อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000...

ชัยรัตน์ พรหมสารเมฆ – กาฬสินธุ์

ชัยรัตน์ พรหมสารเมฆ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26 หมู่ที่ 12 ถ.ฮ่องอี-กระนวน ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 โทรศัพท์...

จุระ นาสมหมาย – กาฬสินธุ์

จุระ นาสมหมาย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 179 ม.2 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์ 00000 โทรศัพท์...

ฟ้ากาญจน์เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) – กาฬสินธุ์

ฟ้ากาญจน์เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/1 ถนนบายพาส ตำบลกาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์...

วิทยา นามวิเศษ – กาฬสินธุ์

วิทยา นามวิเศษ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 274 ถ.กุดยางสามัคคี อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ :...

แสงสว่างเสาปูน โดยนายชัชวาลย์ ชูวัฒนกูล – กาฬสินธุ์

แสงสว่างเสาปูน โดยนายชัชวาลย์ ชูวัฒนกูล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59/34 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ :...

สิงห์ ปรือทอง – กาฬสินธุ์

สิงห์ ปรือทอง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 545 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000...

สินธุ์ชัยการช่าง โดยนายไพสินธุ์ อินทะพรม – กาฬสินธุ์

สินธุ์ชัยการช่าง โดยนายไพสินธุ์ อินทะพรม ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 410-2 ถ.อนรรฆนาค ตำบล กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000...

ชัยยิ่งเจริญ โดยนางอรุณี วงค์ประเสริฐ – กาฬสินธุ์

ชัยยิ่งเจริญ โดยนางอรุณี วงค์ประเสริฐ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94 หมู่ที่ 5 ถ.ถีนานนท์ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120...

นพรัตน์อีเล็คทริค โดยนายพนาศักดิ์ จันติชัย – กาฬสินธุ์

นพรัตน์อีเล็คทริค โดยนายพนาศักดิ์ จันติชัย ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36/3-4 ถ.พรรณา ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์...

จ.การช่าง โดยนายสุดใจ พิชัยช่วง – กาฬสินธุ์

จ.การช่าง โดยนายสุดใจ พิชัยช่วง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 โทรศัพท์...

สมเด็จเครื่องเย็น โดยนายประภากร ศรีรักษา – กาฬสินธุ์

สมเด็จเครื่องเย็น โดยนายประภากร ศรีรักษา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 172/3 หมู่ที่ 5 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ...

ชวลิตการช่าง โดยนายชวลิต ศกงาม – กาฬสินธุ์

ชวลิตการช่าง โดยนายชวลิต ศกงาม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 85/2 ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000...

กมลวรรณแอร์ โดยนางโกศล สตาเขต – กาฬสินธุ์

กมลวรรณแอร์ โดยนางโกศล สตาเขต ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 312/1 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์...

กาฬสินธุ์เครื่องมือการเกษตรและอุตสาหกรรม – กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์เครื่องมือการเกษตรและอุตสาหกรรม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9 หมู่ 19 ถ.ถีนานนท์ ตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์ :...

ศรีเจริญคอนกรีต โดยนายประกาย พรมคำบุตร – กาฬสินธุ์

ศรีเจริญคอนกรีต โดยนายประกาย พรมคำบุตร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 267 หมู่1 ถ.ถีนานนท์ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 โทรศัพท์...

พิค แอนด์ เปย์ สาขากาฬสินธุ์ – กาฬสินธุ์

พิค แอนด์ เปย์ สาขากาฬสินธุ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...