แท็ก จันทบุรี

Tag: จันทบุรี

ช่างตั้มอลูมิเนียม โดยนายกิตติ แซ่ออน – จันทบุรี

ช่างตั้มอลูมิเนียม โดยนายกิตติ แซ่ออน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/9 ม.9 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง...

สหะเจริญค้าวัสดุ โดยนายประวิทย์ พนาราม – จันทบุรี

สหะเจริญค้าวัสดุ โดยนายประวิทย์ พนาราม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 28/4 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22170 โทรศัพท์...

ฮั่วเส็งกลการ – จันทบุรี

ฮั่วเส็งกลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 61/6 ถ.สุขุมวิท ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 321127โทรสาร :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางวังโตนด จำกัด – จันทบุรี

สหกรณ์กองทุนสวนยางวังโตนด จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40 ม.4 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ : 417050โทรสาร...

สุรีย์รัตน์อลูมิเนียม โดยนางดวงเพ็ญ วงษ์สุวรรณ – จันทบุรี

สุรีย์รัตน์อลูมิเนียม โดยนางดวงเพ็ญ วงษ์สุวรรณ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 19/2-3 ถ.เทศบาลสาย 4 ต.ขลุง อ.ขลุง จันทบุรี...

พลิ้วคอนกรีต คอนสตรั้คชั่น – จันทบุรี

พลิ้วคอนกรีต คอนสตรั้คชั่น การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 46/1 ม.1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190 โทรศัพท์ : 397217โทรสาร : n/aอีเมลล์...

แดง ปลายเนิน – จันทบุรี

แดง ปลายเนิน การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8/11 ม.1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130 โทรศัพท์...

กิจรุ่งเรือง โดยนายเฉลิมพล แซ่จัง – จันทบุรี

กิจรุ่งเรือง โดยนายเฉลิมพล แซ่จัง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90/1 ม.12 ต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี 22000 โทรศัพท์...

สหกรณ์กองทุนสวนยางพวา จำกัด – จันทบุรี

สหกรณ์กองทุนสวนยางพวา จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 145 ม.8 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จันทบุรี 22160 โทรศัพท์ :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางวังพรหม จำกัด – จันทบุรี

สหกรณ์กองทุนสวนยางวังพรหม จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36/2 ม.4 ถ.หนองคล้า-ซอยสอง ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ :...

องอาจ บุญการี – จันทบุรี

องอาจ บุญการี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 106 ม.13 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-346468โทรสาร...

ประนอม วรหวัง – จันทบุรี

ประนอม วรหวัง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67/2 ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140 โทรศัพท์ : 01-6656862โทรสาร...

โชคสมบูรณ์ดินเผา โดยนายสมบูรณ์ หัตถพณิชพร – จันทบุรี

โชคสมบูรณ์ดินเผา โดยนายสมบูรณ์ หัตถพณิชพร ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 68 ม.12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 โทรศัพท์ :...

สอยดาวคอนกรีต โดยนายนิรุศ เดชฉกรรจ์ – จันทบุรี

สอยดาวคอนกรีต โดยนายนิรุศ เดชฉกรรจ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 57/2 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จันทบุรี 22180 โทรศัพท์...

หัตถพรไพศาล โดยนายสมบัติ หัตถพณิชพร – จันทบุรี

หัตถพรไพศาล โดยนายสมบัติ หัตถพณิชพร ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 74/11 ม.8 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จันทบุรี 22170 โทรศัพท์ :...

มาโนชการค้า โดยนายมาโนช ใจแกล้ว – จันทบุรี

มาโนชการค้า โดยนายมาโนช ใจแกล้ว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81/14 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22170 โทรศัพท์...

เกียรติโอภาส – จันทบุรี

เกียรติโอภาส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29/4 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-321036โทรสาร...

โรงอิฐบางกะจะโดยนายวัฒนา วิเศษภูติ – จันทบุรี

โรงอิฐบางกะจะโดยนายวัฒนา วิเศษภูติ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67 ม.4 ต.บางกะจะ อ.เมือง จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 391120โทรสาร...

ออกซิเจนภาคตะวันออก – จันทบุรี

ออกซิเจนภาคตะวันออก การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84/34 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 314507โทรสาร...

บุญทวีคอนกรีต – จันทบุรี

บุญทวีคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 141/5 ม.1 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จันทบุรี 22180 โทรศัพท์ : 381016โทรสาร :...

จันทบุรีออโต้แอร์ โดยนางพรรณี รัตน์วงศ์สกุล – จันทบุรี

จันทบุรีออโต้แอร์ โดยนางพรรณี รัตน์วงศ์สกุล ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/3-5 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี...

โอฬารพาณิชย์ โดยนางมาลา เรี่ยมเจริญ – จันทบุรี

โอฬารพาณิชย์ โดยนางมาลา เรี่ยมเจริญ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5 ม.5 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จันทบุรี 22150 โทรศัพท์ : 039 411068โทรสาร...

แป๊ะโลหะกิจ โดยนายถลาง คุ้มวงษ์ – จันทบุรี

แป๊ะโลหะกิจ โดยนายถลาง คุ้มวงษ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21/6-7 ม.2 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จันทบุรี 22000...

โชคเจริญ โดยนางยุพิน วณอังศุธร – จันทบุรี

โชคเจริญ โดยนางยุพิน วณอังศุธร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9 ม.6 ถ.ไปน้ำตกกระทิง ต.แสลง อ.เมือง จันทบุรี 22000...

ต.ไพศาลสิน – จันทบุรี

ต.ไพศาลสิน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 937 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 311088โทรสาร :...

โลหะภัณฑ์การช่าง โดยนายสมศักดิ์ เหล่าศรีวิจิตร – จันทบุรี

โลหะภัณฑ์การช่าง โดยนายสมศักดิ์ เหล่าศรีวิจิตร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27/34 ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จันทบุรี...

ธนวัฒน์การช่าง โดยนายเกียรติ พุทธินันทน์ – จันทบุรี

ธนวัฒน์การช่าง โดยนายเกียรติ พุทธินันทน์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/9-10 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ :...

นิติไพศาลคอนกรีต – จันทบุรี

นิติไพศาลคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9 ม.12 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190 โทรศัพท์ : โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

สุรินทร์ บำรุงวงษ์ – จันทบุรี

สุรินทร์ บำรุงวงษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/8 ม.15 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130 โทรศัพท์ : 363601โทรสาร...

ปากแซงออกซิเย่น – จันทบุรี

ปากแซงออกซิเย่น การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16/2 ม.3 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.มะขาม อ.มะขาม จันทบุรี 22150 โทรศัพท์ : 354824-6โทรสาร...

นำสมัยโลหะภัณฑ์จันทบุรี – จันทบุรี

นำสมัยโลหะภัณฑ์จันทบุรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 912-918 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ :...

ช.ดำรงผลพานิช โดยนางสุจิตรา พุทธรักษา – จันทบุรี

ช.ดำรงผลพานิช โดยนางสุจิตรา พุทธรักษา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 46/5 ม.6 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130 โทรศัพท์ :...

อู่อ๊อดแหลมสิงห์ โดยนางสมทรง ลิ้นทอง – จันทบุรี

อู่อ๊อดแหลมสิงห์ โดยนางสมทรง ลิ้นทอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34/2 ม.9 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...