แท็ก ชัยภูมิ

Tag: ชัยภูมิ

ชัยภูมิคอนกรีต – ชัยภูมิ

ชัยภูมิคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 385 หมู่ 3 ตำบลหนองนาแซง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 044-821236โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สุริยนคอนกรีต – ชัยภูมิ

สุริยนคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 22/1 หมู่ 7 ถนนชัยภูมิ-ภูเขียวตำบลช่างสามหมอ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ : 881084โทรสาร...

ชัยภูมิทรายทอง – ชัยภูมิ

ชัยภูมิทรายทอง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 383/237-238 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 811880โทรสาร : n/aอีเมลล์...

จักรพัฒน์ อัศวจุฑารัตน์ – ชัยภูมิ

จักรพัฒน์ อัศวจุฑารัตน์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 352/6 ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 044-821304โทรสาร :...

กองแก้ว พิพัฒน์นันทกุล – ชัยภูมิ

กองแก้ว พิพัฒน์นันทกุล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 160/2 ม.4 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ : 044-859140โทรสาร...

หมอมวลชน 2000 สาขาชัยภูมิ – ชัยภูมิ

หมอมวลชน 2000 สาขาชัยภูมิ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000...

โรงอิฐห้วยบง โดยนายปราโมทย์ สัมพันธารักษ์ – ชัยภูมิ

โรงอิฐห้วยบง โดยนายปราโมทย์ สัมพันธารักษ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 100 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยบง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์...

ซี.พี.จี.กรุ๊ป – ชัยภูมิ

ซี.พี.จี.กรุ๊ป การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81 หมู่ 9 ถนนภูเขียว-ชุมแพ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ :...

เพชรโพลิเมอร์ – ชัยภูมิ

เพชรโพลิเมอร์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 504 หมู่ 1 ตำบลบ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ : 859054โทรสาร : n/aอีเมลล์...

วัฒนา โสดามุข – ชัยภูมิ

วัฒนา โสดามุข การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 369/1 หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ :...

จ.แจ่มใส โดยนายประจบ แจ่มใส – ชัยภูมิ

จ.แจ่มใส โดยนายประจบ แจ่มใส ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139 หมู่ที่ 16 ถ.ภูเขียว-ชุมแพต.ผักปัง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์...

ประสิทธิ์โลหะกิจ โดยนายประสิทธิ์ ทองพูน – ชัยภูมิ

ประสิทธิ์โลหะกิจ โดยนายประสิทธิ์ ทองพูน การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 383/261 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ :...

เอส.อาร์.คอนกรีต – ชัยภูมิ

เอส.อาร์.คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 249 หมู่ 7 ตำบลรอบเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 044-821313โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ชาญศักดิ์ เตชะธนสารสมบัติ – ชัยภูมิ

ชาญศักดิ์ เตชะธนสารสมบัติ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 330/140 หมู่ที่ 15 ถ.บายพาส ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ...

โรงอิฐนิคม โดยนายนิคม เด่นศักดิ์ – ชัยภูมิ

โรงอิฐนิคม โดยนายนิคม เด่นศักดิ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23 หมู่ที่ 12 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์...

ซีเมนต์ทอง 2543 – ชัยภูมิ

ซีเมนต์ทอง 2543 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 100 ม.12 ถ.ชัยภูมิ-ชุมแพ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ :...

พิน เลปนะวัฒน์ – ชัยภูมิ

พิน เลปนะวัฒน์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 80 ม.2 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.รอบเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000...

ร้าน 63 คันไถ โดยนางสุภา ตั้งสุนันท์ธรรม – ชัยภูมิ

ร้าน 63 คันไถ โดยนางสุภา ตั้งสุนันท์ธรรม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 353 ถ.อนันตกูล ต.ในเมือง...

ชัยภูมิ ยูนิคแก๊ส – ชัยภูมิ

ชัยภูมิ ยูนิคแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 299-299/1-2 หมู่ที่ 1 ต.โพนทอง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์...

เดียร์แมชีนเนอรี่ โดยนางสาววิภาดา ไพศาลวรรณ – ชัยภูมิ

เดียร์แมชีนเนอรี่ โดยนางสาววิภาดา ไพศาลวรรณ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 617-618 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์...

ชัยภูมิอลูมิเนียม โดยนายชลธี วิภูษณะ – ชัยภูมิ

ชัยภูมิอลูมิเนียม โดยนายชลธี วิภูษณะ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 628 ถนนโนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์...

ขวัญไทยมอเตอร์ – ชัยภูมิ

ขวัญไทยมอเตอร์ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 401 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองนาแซง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 044835171โทรสาร :...

พิค แอนด์ เปย์ สาขาชัยภูมิ – ชัยภูมิ

พิค แอนด์ เปย์ สาขาชัยภูมิ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69/30 หมู่ 5 ถนนนิเวศน์รัตน์ ตำบลในเมือง อ.เมือง...

พี ค่อน สแตนดาร์ด – ชัยภูมิ

พี ค่อน สแตนดาร์ด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 244 หมู่ 1 ซ.บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ :...

พลังเพชร – ชัยภูมิ

พลังเพชร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60 หมู่ที่ 8 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 โทรศัพท์ : 044859239โทรสาร :...

ร้านจัตุรัสรวมช่าง โดยนายสิงห์โต เตชะธนสารสมบัติ – ชัยภูมิ

ร้านจัตุรัสรวมช่าง โดยนายสิงห์โต เตชะธนสารสมบัติ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 70/20-22 ม.12 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้วต.บ้านกอก อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ :...

ขวัญไทยมอเตอร์ – ชัยภูมิ

ขวัญไทยมอเตอร์ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 273/121-122,124-125ถ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 044811220โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ทรายทองก่อสร้าง – ชัยภูมิ

ทรายทองก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 314 หมู่ที่ 10 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ :...

วิวัฒน์เสาปูน โดยนางหนูแดง คาดสนิท – ชัยภูมิ

วิวัฒน์เสาปูน โดยนางหนูแดง คาดสนิท การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 204 หมู่ที่ 13 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์...

เซี่ยมล้อซีเมนต์บล๊อก โดยนายวุฒิชัย อรุณวิไลรัตน์ – ชัยภูมิ

เซี่ยมล้อซีเมนต์บล๊อก โดยนายวุฒิชัย อรุณวิไลรัตน์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 200/1 หมู่ 14 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลรอบเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000...

อำนวยอิฐมอญ โดยนายอำนวย แซ่เตียว – ชัยภูมิ

อำนวยอิฐมอญ โดยนายอำนวย แซ่เตียว ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139 หมู่ 4 ถ.นิเวศรัตน์ ตำบลกุดตุ้ม อ.เมือง ชัยภูมิ 36000...

ยานยนต์การช่าง โดยนายดาน ชาญชวลิต – ชัยภูมิ

ยานยนต์การช่าง โดยนายดาน ชาญชวลิต การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 300/59-60 ถ.นนทนาคร ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ :...

อวยพร ภวภูตานนท์ – ชัยภูมิ

อวยพร ภวภูตานนท์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 216/1ก ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...