แท็ก นครราชสีมา

Tag: นครราชสีมา

ราชสีมา โปรแอร์ – นครราชสีมา

ราชสีมา โปรแอร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 345 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทะเล อ.เมือง นครราชสีมา 30000...

ส.การช่าง โดยนางสมใจ หรรษาวงศ์ – นครราชสีมา

ส.การช่าง โดยนางสมใจ หรรษาวงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127 หมู่ 3 ตำบลสีมุม อ.เมือง นครราชสีมา...

เอส เอ เอ็ม แอร์เซอร์วิส – นครราชสีมา

เอส เอ เอ็ม แอร์เซอร์วิส ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 556/4 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อ.เมือง...

ร้านอาร์.พี.เอ็ม. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย – นครราชสีมา

ร้านอาร์.พี.เอ็ม. แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 273/3 หมู่ที่4ถ.มหาวิทยาลัย 1 ตำบลหนองจะบก อ.เมือง นครราชสีมา 30000...

อรุณพัฒนากรแอร์ โดยนางสุวรรณา แย้มอรุณพัฒนา – นครราชสีมา

อรุณพัฒนากรแอร์ โดยนางสุวรรณา แย้มอรุณพัฒนา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 399 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130...

ไฮ สเตรนท์ คอนกรีต อินดัสตรี – นครราชสีมา

ไฮ สเตรนท์ คอนกรีต อินดัสตรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127/4 หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้ว อ.ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์ :...

มานิตย์ค้าวัสดุก่อสร้าง – นครราชสีมา

มานิตย์ค้าวัสดุก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 284 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหัวทะเล อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์...

โลหะสันตินครราชสีมา – นครราชสีมา

โลหะสันตินครราชสีมา การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2340 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ :...

สหะชัยคอนกรีตซัพพลาย – นครราชสีมา

สหะชัยคอนกรีตซัพพลาย การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 340 หมู่ที่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

เก่งกาจการไฟฟ้า โดยนางสุพิน มาตโคกสูง – นครราชสีมา

เก่งกาจการไฟฟ้า โดยนางสุพิน มาตโคกสูง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 691-700 หมู่ที่ 10 ตำบลโนนไทย อ.โนนไทย...

กลอรี่ มาร์เก็ตติ้ง สาขาโรงงานสีคิ้ว – นครราชสีมา

กลอรี่ มาร์เก็ตติ้ง สาขาโรงงานสีคิ้ว การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 140 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 โทรศัพท์ :...

โคราช ที อาร์ ซี พลาสติก – นครราชสีมา

โคราช ที อาร์ ซี พลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 193 หมู่ที่ 3 เขตอุตสาหกรรม ตำบลหนองบัวศาลา อ.เมือง นครราชสีมา 30000...

ดรีมทีมออโต้เซลส์ (1996) โดยนายศราวุธ ทรัพย์สมาน – นครราชสีมา

ดรีมทีมออโต้เซลส์ (1996) โดยนายศราวุธ ทรัพย์สมาน ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2242/4 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง...

นวทิพ – นครราชสีมา

นวทิพ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1731/3 ซอย 27 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000...

ราชสีมาพลาสติก – นครราชสีมา

ราชสีมาพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 134/2 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-241394โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สายเคเบิลไทร์แองเกิล (ประเทศไทย สาขานครราชสีมา – นครราชสีมา

สายเคเบิลไทร์แองเกิล (ประเทศไทย สาขานครราชสีมา การผลิตสายเคเบิ้ล สายไฟฟ้า ประเภทธุรกิจ : การผลิตสายเคเบิ้ล สายไฟฟ้าขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 82/1 หมู่5 ถ.โคกสูง-ขามทะเลสอ ตำบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280...

ศักดิ์ศิลป์ โดยนายสมชัย สุระศิลป์กุล – นครราชสีมา

ศักดิ์ศิลป์ โดยนายสมชัย สุระศิลป์กุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 200 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา...

สูงเนินพลาสติก โดยนางสาวศรีสุรางค์ อัครประเสริฐกุล – นครราชสีมา

สูงเนินพลาสติก โดยนางสาวศรีสุรางค์ อัครประเสริฐกุล ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 636 หมู่ท่ี 8 ตำบลสูงเนิน อ.สูงเนิน นครราชสีมา 30170 โทรศัพท์...

ใช้อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลล้อปเม้นต์สาขาจังหวัด – นครราชสีมา

ใช้อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลล้อปเม้นต์สาขาจังหวัด ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 223 ม.6 ถ.ธนรัตน์ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130...

ซี.แอล.เอส.อินดัสเทรียล – นครราชสีมา

ซี.แอล.เอส.อินดัสเทรียล การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 160 หมู่ 3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 212698-9โทรสาร :...

ศิริพงษ์โชคชัยคอนกรีต – นครราชสีมา

ศิริพงษ์โชคชัยคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 198 หมู่ 10 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลโชคชัย อ.โชคชัย นครราชสีมา 30190 โทรศัพท์ :...

ม.เจริญการช่าง โดยนายมนูญ เกตุแก้ว – นครราชสีมา

ม.เจริญการช่าง โดยนายมนูญ เกตุแก้ว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 172 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง นครราชสีมา...

94 โฮมเซอร์วิส – นครราชสีมา

94 โฮมเซอร์วิส ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2175/2 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์...

เอ.เอส.โคราชอุตสาหกรรม – นครราชสีมา

เอ.เอส.โคราชอุตสาหกรรม การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 129 หมู่ 3 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง นครราชสีมา 30000...

เกษมแก๊ส – นครราชสีมา

เกษมแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127 หมู่ 10 ตำบลธารปราสาท อ.โนนสูง นครราชสีมา 30420 โทรศัพท์ :...

เอส.เค.โมเดล – นครราชสีมา

เอส.เค.โมเดล การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 181 หมู่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 218344-5โทรสาร...

โคราชมหานครแก๊ส – นครราชสีมา

โคราชมหานครแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 303 หมู่7ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรีตำบลสะแกราช อ.ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์ : 01-9551130โทรสาร : n/aอีเมลล์...

เค.เค.วัสดุก่อสร้างปากช่อง – นครราชสีมา

เค.เค.วัสดุก่อสร้างปากช่อง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 886 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์ : 044-312330โทรสาร :...

UNIQUE EARTHENWARE MANUFACTURING – นครราชสีมา

UNIQUE EARTHENWARE MANUFACTURING ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59 หมู่12 ถนนโชคชัย-ครบุรี ตำบลทุ่งอรุณ อ.โชคชัย นครราชสีมา 30190 โทรศัพท์...

เฟิสท์อินดัสเตรียลโปรดักส์ (1990) – นครราชสีมา

เฟิสท์อินดัสเตรียลโปรดักส์ (1990) ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 134 ถนนบุรินทร์-บขส. ตำบลในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 255117โทรสาร...

สมชัย เกิดนอก – นครราชสีมา

สมชัย เกิดนอก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16 เดชอุดมซอย 6 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา...

นวกรวิศวกรรม – นครราชสีมา

นวกรวิศวกรรม ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 442/230หมู่1 ถ.ราชสีมา-จักราช ตำบลหัวทะเล อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ :...

สง่า อยู่อินทร์ – นครราชสีมา

สง่า อยู่อินทร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 434/1 หมู่ท่ี 2 ตำบลในเมือง อ.พิมาย นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...