แท็ก นครศรีธรรมราช

Tag: นครศรีธรรมราช

ร้านทุ่งสงหม้อน้ำ โดยนายสวาท มัคราช – นครศรีธรรมราช

ร้านทุ่งสงหม้อน้ำ โดยนายสวาท มัคราช การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 136/3 หมู่ 2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง...

ร้านชัยศิลป์ โดยนายอาทิตย์ งามสันเทียะ – นครศรีธรรมราช

ร้านชัยศิลป์ โดยนายอาทิตย์ งามสันเทียะ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 197/10 ม.2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์...

ลานสกาคอนกรีต สาขาลานสกา – นครศรีธรรมราช

ลานสกาคอนกรีต สาขาลานสกา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ-ลานสกาตำบลลานสกา อ.ลานสะกา นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

สนองการช่าง – นครศรีธรรมราช

สนองการช่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43 ถ.บ้านในวัง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ : 075-412492โทรสาร :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จำกัด – นครศรีธรรมราช

สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 164 หมู่1 ตำบลบางขัน อ.บางขัน นครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ : 09-8721313โทรสาร...

นครการปิโตรเลียม สาขาทุ่งสง – นครศรีธรรมราช

นครการปิโตรเลียม สาขาทุ่งสง การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ตำบลหนองหงส์ อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ : โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเตย จำกัด – นครศรีธรรมราช

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเตย จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 307 หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง กิ่ง อ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250 โทรศัพท์...

ประยูรการช่าง โดยนายบุญยืน รักมล – นครศรีธรรมราช

ประยูรการช่าง โดยนายบุญยืน รักมล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 134 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อ.สิชล นครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์...

สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส – นครศรีธรรมราช

สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 530/14 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110...

สหกรณ์กองทุนสวนยางควนยูง จำกัด – นครศรีธรรมราช

สหกรณ์กองทุนสวนยางควนยูง จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10 ม.5 ต.แก้วแสน อ.นาบอน นครศรีธรรมราช 80220 โทรศัพท์ : 01-4770921โทรสาร...

โรงอิฐไร่ทวี โดยนายคล้อย บุญสิน – นครศรีธรรมราช

โรงอิฐไร่ทวี โดยนายคล้อย บุญสิน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 563 ม.1 ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์...

ร้านเอกกระจก โดยนายสุวิทย์ คงรักษา – นครศรีธรรมราช

ร้านเอกกระจก โดยนายสุวิทย์ คงรักษา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 197/20-22 ม.2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110...

สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคม จำกัด – นครศรีธรรมราช

สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคม จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43 ม.5 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน นครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ : 09-8688800โทรสาร...

ชลนคร วิศวกรรม – นครศรีธรรมราช

ชลนคร วิศวกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 76 หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งปรัง อ.สิชล นครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกยาง จำกัด – นครศรีธรรมราช

สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกยาง จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 180 ม.7 ต.ละอาย อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250 โทรศัพท์ : 075-361504โทรสาร...

หัวถนนคอนกรีต – นครศรีธรรมราช

หัวถนนคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 71/7 ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ : 075-341410โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังลุง จำกัด – นครศรีธรรมราช

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังลุง จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทอนหงศ์ อ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ :...

นครการปิโตรเลียม – นครศรีธรรมราช

นครการปิโตรเลียม การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 376/2 หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ : 312380โทรสาร...

โรงปูนขาวทรงพล โดยนายทรงพล ปานแก้ว – นครศรีธรรมราช

โรงปูนขาวทรงพล โดยนายทรงพล ปานแก้ว การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 200/13 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์...

ร้านสำฤทธิ์สหกิจ โดยนายสำฤทธิ์ เต็มรักษ์ – นครศรีธรรมราช

ร้านสำฤทธิ์สหกิจ โดยนายสำฤทธิ์ เต็มรักษ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/1 ม.1 ถ.ชายทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์...

ร้านสุวรรณกระจก 2 โดยนายวัฒนา ชำนาญกิจ – นครศรีธรรมราช

ร้านสุวรรณกระจก 2 โดยนายวัฒนา ชำนาญกิจ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 505/1 หมู่ 13 ถ.ร่อน-เขาชุมทองตำบลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์...

สหกรณ์กองทุนสวนยางพรหมโลก จำกัด – นครศรีธรรมราช

สหกรณ์กองทุนสวนยางพรหมโลก จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29 หมู่ 5 ตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ :...

โรงอิฐสมศักดิ์ โดยนายสมศักดิ์ ศรีพิทักษ์ – นครศรีธรรมราช

โรงอิฐสมศักดิ์ โดยนายสมศักดิ์ ศรีพิทักษ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 300/2 ม.14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ :...

ร้านทุ่งสงอลูมิเนียม โดยนายโยธิน ไวทยวิสุทธิพงศ์ – นครศรีธรรมราช

ร้านทุ่งสงอลูมิเนียม โดยนายโยธิน ไวทยวิสุทธิพงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40 ม.6 ถ.ผดุงราษฎร์ อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110...

ซุปเปอร์ เค.แอร์ – นครศรีธรรมราช

ซุปเปอร์ เค.แอร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 251 ถนนชนปรีดา ตำบลปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์...

หมอมวลชน 2000 สาขานครศรีธรรมราช – นครศรีธรรมราช

หมอมวลชน 2000 สาขานครศรีธรรมราช ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1169/8 ถนนกระโรม ตำบลคลัง อ.เมือง นครศรีธรรมราช...

สหกรณ์กองทุนสวนยางเทพทองพัฒนา จำกัด – นครศรีธรรมราช

สหกรณ์กองทุนสวนยางเทพทองพัฒนา จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17/2 ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ : 01-7889523โทรสาร...

ร้านนครพี.เอส.แอร์ โดยนายสมชาย สังข์วิเชียร – นครศรีธรรมราช

ร้านนครพี.เอส.แอร์ โดยนายสมชาย สังข์วิเชียร ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 304 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช...

วิชัยดิษฐการโลหะ โดยนายจตุพร วิชัยดิษฐ – นครศรีธรรมราช

วิชัยดิษฐการโลหะ โดยนายจตุพร วิชัยดิษฐ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94 ม.2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางปากน้ำ จำกัด – นครศรีธรรมราช

สหกรณ์กองทุนสวนยางปากน้ำ จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150 โทรศัพท์ :...

ณัฐภัทร แอร์ อลูมิเนียม – นครศรีธรรมราช

ณัฐภัทร แอร์ อลูมิเนียม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 104 ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000...

สหกรณ์กองทุนสวนยางพรุเตย จำกัด – นครศรีธรรมราช

สหกรณ์กองทุนสวนยางพรุเตย จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 118 หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อ.บางขัน นครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ :...

ไอ เอ็ม เอฟ กระจก-อลูมิเนียม โดยนางนวลน้อย พิทักษ์ – นครศรีธรรมราช

ไอ เอ็ม เอฟ กระจก-อลูมิเนียม โดยนางนวลน้อย พิทักษ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2179 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...