แท็ก นาง

Tag: นาง

วิลาวัลย์ มารูปหมอก – สุพรรณบุรี

วิลาวัลย์ มารูปหมอก ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 543 หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์ :...

เกศรินทร์ ภูเดช – ขอนแก่น

เกศรินทร์ ภูเดช การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : วิชัยการช่าง 418 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรบำรุง ตำบลหนองโก อ.กระนวน ขอนแก่น 40170...

ศรีวรรณ สุขสารสาขาบางพลี – สมุทรปราการ

ศรีวรรณ สุขสารสาขาบางพลี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33/4-5 หมู่ที่ 7 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์...

สิน เอี่ยมเวช – นครสวรรค์

สิน เอี่ยมเวช ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 101/25 หมู่ 2 ตำบลพยุหะ อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ :...

ชฎารัตน์ โมกมัน – พิจิตร

ชฎารัตน์ โมกมัน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/6 หมู่ 1 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี พิจิตร 66140 โทรศัพท์ :...

นงนุช แสงสุขขา – ระยอง

นงนุช แสงสุขขา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 208/32 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อ.เมือง...

สำรวย เมืองนิล – กรุงเทพมหานคร

สำรวย เมืองนิล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17/155 หมู่ 4 ซ.เอกชัย 32 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง...

กันยารัตน์ เหลี่ยมพิทักษ์ – นครสวรรค์

กันยารัตน์ เหลี่ยมพิทักษ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ก.11/220 ถนนเทพนิมิตร ตำบลปากน้ำโพ ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์...

สุมณฑา คุณะธนานนท์ – กรุงเทพมหานคร

สุมณฑา คุณะธนานนท์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40/657-8 ม.9 ซ.เอกชัย 76 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150...

อุไร มณีศรี – กรุงเทพมหานคร

อุไร มณีศรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1242/1 ถ.กรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800...

สายพิณ สว่างเนตร – พระนครศรีอยุธยา

สายพิณ สว่างเนตร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27/5 ม.2 ต.บางนมโค อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์ : 035-289394โทรสาร...

ประไพ แก้วเลิศ – กรุงเทพมหานคร

ประไพ แก้วเลิศ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 114/168-169 ม.4 ซ.บางบอนวิล 89ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์...

ผัด คิดเห็น – กรุงเทพมหานคร

ผัด คิดเห็น การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43/864 ม.2 ซ.11 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150...

บุญมา สู่เสน – กรุงเทพมหานคร

บุญมา สู่เสน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 78/243 ม.5 ซ.บี 3 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน...

สมศรี ประดิษฐเจริญ – กระบี่

สมศรี ประดิษฐเจริญ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อ.เมือง กระบี่ 81000 โทรศัพท์...

แดง ปลายเนิน – จันทบุรี

แดง ปลายเนิน การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8/11 ม.1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130 โทรศัพท์...

รวม พลซา – เลย

รวม พลซา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 175 หมู่ 1 ถนนศรีเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน...

ลัดดา วังอ้อย – กรุงเทพมหานคร

ลัดดา วังอ้อย การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/112 ถ.บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร...

สุจิตรา บุหรี่ทอง – กรุงเทพมหานคร

สุจิตรา บุหรี่ทอง การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67/203 ม.10 ซ.ร่วมสุข ถ.เอกชัย 10/1 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร...

ปทุมพร มานะ – เชียงราย

ปทุมพร มานะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 120 หมู่ 1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย 57100...

อุดร ไชยแสง – กรุงเทพมหานคร

อุดร ไชยแสง การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16/578 ม.7 ถ.บางขุนเทียน ฯ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร...

วิไลวรรณ ไชยศรี – ร้อยเอ็ด

วิไลวรรณ ไชยศรี การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 141 หมู่5 ถนนสุริยะเดชบำรุง ต.รอบเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000...

อรุณี ช้อยเครือ – ราชบุรี

อรุณี ช้อยเครือ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34/12 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอ้อ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110...

เสาวลักษณ์ มณีวงษ์ – ระยอง

เสาวลักษณ์ มณีวงษ์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38/3 ม.2 ตำบลมาบข่า กิ่ง อ.นิคมพัฒนา ระยอง 21180 โทรศัพท์ : 968871โทรสาร :...

เทียนใจ แก้วบุญเรือง – สมุทรสาคร

เทียนใจ แก้วบุญเรือง การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10/10 หมู่ 5 ถ.เทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์...

จันทร ม่วงแก้ว – นครปฐม

จันทร ม่วงแก้ว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 61/445 ม.2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน นครปฐม 00000 โทรศัพท์...

มานิตย์ เส็งพยอม – ราชบุรี

มานิตย์ เส็งพยอม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 หมู่ 5 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์...

สายพิน ภิรมยา – สิงห์บุรี

สายพิน ภิรมยา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 121 หมู่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ :...

สุนีย์ สิริโสภณวรกุล – กาญจนบุรี

สุนีย์ สิริโสภณวรกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43/2 หมู่ 5 ตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120...

สุทิน แสงทอง – ราชบุรี

สุทิน แสงทอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/7 ถนนบ้านดอนตูม ตำบลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ : 032-221820โทรสาร...

สุวีนา พุ่มโพธิ์ – สมุทรสาคร

สุวีนา พุ่มโพธิ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 230/5 ซอยศรีสุคนธ์ ถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110...

สุนันท์ บุญสืบมา – ราชบุรี

สุนันท์ บุญสืบมา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์...

สุเทพ รางแดง – กรุงเทพมหานคร

สุเทพ รางแดง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/55 หมู่ 7 ซอยศิริชัย 10 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...