แท็ก บุรีรัมย์

Tag: บุรีรัมย์

เอกชัยอลูมินั่ม โดยนางยุพา กิตติวราพล – บุรีรัมย์

เอกชัยอลูมินั่ม โดยนางยุพา กิตติวราพล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 649/7 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110...

โรงกลึงไทยเสรี โดยนายทองจันทร์ จอมทอง – บุรีรัมย์

โรงกลึงไทยเสรี โดยนายทองจันทร์ จอมทอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7 ม.19 ถ.บุรีรัมย์บรบือ ต.นิคม อ.สตึก บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์...

สำนวนการช่าง – บุรีรัมย์

สำนวนการช่าง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 148/32 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ :...

เสาแก้ว อุตสาหกรรม – บุรีรัมย์

เสาแก้ว อุตสาหกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 104 หมู่ 1(ตู้ ปณ.104 ปณจ.บร) ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.กลันทา อ.เมือง บุรีรัมย์...

บุรีรัมย์ศรีกรุงไฮเทนชั่น – บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ศรีกรุงไฮเทนชั่น การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 171 ม.16 ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์ ตำบลสวายจีก อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ : โทรสาร : n/aอีเมลล์...

พงษ์สิทธิ์การช่าง โดยนายประสิทธิ์ ลักขษร – บุรีรัมย์

พงษ์สิทธิ์การช่าง โดยนายประสิทธิ์ ลักขษร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 729 หมู่ 9 ถ.เทียมดิษฐ์อุทิศ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ...

ร้านหนองติ้วเสาปูน โดยนายชัยศักดิ์ เสรีสงแสง – บุรีรัมย์

ร้านหนองติ้วเสาปูน โดยนายชัยศักดิ์ เสรีสงแสง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127 ม.7 ต.คูเมือง อ.คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์ :...

บุรีรัมย์สยามอลูมินั่ม – บุรีรัมย์

บุรีรัมย์สยามอลูมินั่ม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8/4-5 ถ.รมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์...

ทวีชัย โดยนายชวิดา วัฒนวงศ์สันติ – บุรีรัมย์

ทวีชัย โดยนายชวิดา วัฒนวงศ์สันติ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 18/14 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000...

นางรองขนส่งและก่อสร้าง (1991) – บุรีรัมย์

นางรองขนส่งและก่อสร้าง (1991) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 815 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ : 631341โทรสาร...

โรงกลึงสง่ายนต์ โดยนายสง่า ยุพิน – บุรีรัมย์

โรงกลึงสง่ายนต์ โดยนายสง่า ยุพิน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 175/7 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ :...

ปวีณ 42 โดยนายทวีศักดิ์ ปวีณสกุล – บุรีรัมย์

ปวีณ 42 โดยนายทวีศักดิ์ ปวีณสกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 655-7 ถ.นางรอง-ลำปลายมาศ ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์...

ขวัญแก้วอุตสาหกรรม – บุรีรัมย์

ขวัญแก้วอุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 607 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ : 631288โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

ก.เรืองโรจน์ – บุรีรัมย์

ก.เรืองโรจน์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 147/21 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

บุรีรัมย์อิฐบล็อก – บุรีรัมย์

บุรีรัมย์อิฐบล็อก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 หมู่ 2 ถ.บุรีรัมย์-สุรินทรต.อิสาณ อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ : 044-612507โทรสาร...

แบงค์ไดนาโม โดยนางสาวเพ็ญศรี ลัทธิ – บุรีรัมย์

แบงค์ไดนาโม โดยนางสาวเพ็ญศรี ลัทธิ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 409 ม.2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์...

ไทยสว่างบริการ – บุรีรัมย์

ไทยสว่างบริการ กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 35 ม.6 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์ : 699088โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ส่งแสงเสาปูน โดยนายสุทธิ์พงษ์ เสรีสงแสง – บุรีรัมย์

ส่งแสงเสาปูน โดยนายสุทธิ์พงษ์ เสรีสงแสง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 190 ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์ ต.อิสาณ อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ :...

ร้านไพฑูรย์ โดยนางสำเภา ขำเอนก – บุรีรัมย์

ร้านไพฑูรย์ โดยนางสำเภา ขำเอนก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 434-5 ม.2 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ บุรีรัมย์...

ร้านลำพูนกระจก-อลูมินั่ม โดยนายคำตัน แก้วณะศรี – บุรีรัมย์

ร้านลำพูนกระจก-อลูมินั่ม โดยนายคำตัน แก้วณะศรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : หน่วยราชการสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 576/11 หมู่ 9 ถ.สุรเดช ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ...

เกรียงศักดิ์ ชาญประโคน – บุรีรัมย์

เกรียงศักดิ์ ชาญประโคน ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90/1 ม.5 ถ.ศรีสวัสดิ์ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140...

เค อาร์ อาร์ – บุรีรัมย์

เค อาร์ อาร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60 หมู่ 6 ต.ถนนหัก อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์...

พุทไธสงสินทวี – บุรีรัมย์

พุทไธสงสินทวี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 124 ม.10 ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์ : 689140โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

เจริญการช่าง โดยนายสมศักดิ์ ศิลปชัย – บุรีรัมย์

เจริญการช่าง โดยนายสมศักดิ์ ศิลปชัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 663 ถ.โชคชัยเดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ :...

จิวฮงล้งอลูมินั่ม แอนด์ เซอร์วิส – บุรีรัมย์

จิวฮงล้งอลูมินั่ม แอนด์ เซอร์วิส ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 109/4 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000...

แซค ชัตเตอร์ โปรดักส์ สาขาบุรีรัมย์ – บุรีรัมย์

แซค ชัตเตอร์ โปรดักส์ สาขาบุรีรัมย์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 363 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อ.เมือง...

โรงปูนซินหยุ่งชอง โดยนายธวัช ศรีสุขวัฒนา – บุรีรัมย์

โรงปูนซินหยุ่งชอง โดยนายธวัช ศรีสุขวัฒนา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 198 หมู่ 1 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลชุมเห็ด อ.เมือง บุรีรัมย์...

เทพพนมรุ้ง – บุรีรัมย์

เทพพนมรุ้ง กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 145 ม.9 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.อิสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ : 628236โทรสาร : n/aอีเมลล์...

เกียรติชัยปิโตรเลียม – บุรีรัมย์

เกียรติชัยปิโตรเลียม กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 109 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ : 624096โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

อู่เจริญการยนต์ โดยนายนิเวศน์ สุริยะจันทร์ – บุรีรัมย์

อู่เจริญการยนต์ โดยนายนิเวศน์ สุริยะจันทร์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 479 ม.1 ถ.พุทไธสง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์...

ร้านนางรองประตูเหล็ก โดยนายอภิราชย์ คลองยุทธ – บุรีรัมย์

ร้านนางรองประตูเหล็ก โดยนายอภิราชย์ คลองยุทธ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 693 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์ 31110...

โรงกลึงวิวัฒน์การช่าง โดยนายพิบูลย์ เหลืองทองใบ – บุรีรัมย์

โรงกลึงวิวัฒน์การช่าง โดยนายพิบูลย์ เหลืองทองใบ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 128 หมู่ 17 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000...

ร้าน บุรีรัมย์รวมช่าง โดยนายวิโรจน์ ถือดำ – บุรีรัมย์

ร้าน บุรีรัมย์รวมช่าง โดยนายวิโรจน์ ถือดำ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 493/8 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...