แท็ก ปทุมธานี

Tag: ปทุมธานี

ทรีแอร์ คอน – ปทุมธานี

ทรีแอร์ คอน ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 54/5 ม.1 ถ.ปทุม-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140...

ประภาส อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง – ปทุมธานี

ประภาส อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127/2 หมู่ 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี...

ฮ้อแสงชัย สาขาสนามปทุมไดร์ฟกอล์ฟ – ปทุมธานี

ฮ้อแสงชัย สาขาสนามปทุมไดร์ฟกอล์ฟ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/1 ถนนปทุมลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 9791819โทรสาร : n/aอีเมลล์...

บุณยกรวิศวการ – ปทุมธานี

บุณยกรวิศวการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84/108 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกะดี อ.เมือง ปทุมธานี 12000...

ไทย ไดโซ นิจิโมลิ – ปทุมธานี

ไทย ไดโซ นิจิโมลิ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภทขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60/111 หมู่ที่ 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ :...

ศิริไพบูลย์พลาสติก โดยนายไพบูลย์ พงค์โสภี – ปทุมธานี

ศิริไพบูลย์พลาสติก โดยนายไพบูลย์ พงค์โสภี การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 136/66 หมู่ 9 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ :...

พี.ที.จี.กรุ๊ป – ปทุมธานี

พี.ที.จี.กรุ๊ป การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 58/48 หมู่ที่ 13 ซ.นครชัย1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์...

รังสิตเศรษฐกิจการเกษตร – ปทุมธานี

รังสิตเศรษฐกิจการเกษตร การผลิตปุ๋ยเคมี ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยเคมีขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 265/54 ม.2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 5310549โทรสาร : n/aอีเมลล์...

นำเจริญแทรคเตอร์การช่าง – ปทุมธานี

นำเจริญแทรคเตอร์การช่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 733/419 หมู่ที่ 8 ตำบลคูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 02-5316989โทรสาร...

ที.วี.เอส แอร์เซอร์วิส – ปทุมธานี

ที.วี.เอส แอร์เซอร์วิส ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 79/89 หมู่ที่ 19 ซอยไทยธานี 35ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี...

ซุปเปอร์แฟค (ไทยแลนด์) – ปทุมธานี

ซุปเปอร์แฟค (ไทยแลนด์) ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38/23 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์...

ป. สยาม เสาเข็ม – ปทุมธานี

ป. สยาม เสาเข็ม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ 4 ถ.ลำลูกกาคลอง 7 ตำบลบึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์...

ทิตาราม คอนซัลแตนท์ สาขาบางกอกแคน – ปทุมธานี

ทิตาราม คอนซัลแตนท์ สาขาบางกอกแคน ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 135/2 หมู่ 5 ถนนรังสิต-นครนายกตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์...

พันจ่าอากาศเอกประจักษ์ มะลิทอง – ปทุมธานี

พันจ่าอากาศเอกประจักษ์ มะลิทอง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 515/308 หมู่ที่2 ซอย8/3 ถนนรังสิต-ปทุม ตำบลประชาธิปัตย อ.ธัญบุรี ปทุมธานี...

กิจพินัน โปรดักส์ – ปทุมธานี

กิจพินัน โปรดักส์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 53/45 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02-5290850โทรสาร :...

เอส.ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง – ปทุมธานี

เอส.ดี.เค.เอ็นจิเนียริ่ง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29 หมู่ที่ 15 ตำบลคลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์...

เม็มเบอ กลาส โดยนายจุรินทร์ พัฒนรุ่งเรืองกุล – ปทุมธานี

เม็มเบอ กลาส โดยนายจุรินทร์ พัฒนรุ่งเรืองกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49/4 ม. 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด...

นาม จันทร์เดช – ปทุมธานี

นาม จันทร์เดช ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 87/13 หมู่ที่ 3 ตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140...

วาย สตีล – ปทุมธานี

วาย สตีล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 20/6 หมู่ 7 ถนนเลียบคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อ.คลองหลวง ปทุมธานี...

วันชัย ตั้งตรงสิทธิ์ – ปทุมธานี

วันชัย ตั้งตรงสิทธิ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 85/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดื่อ อ.เมือง ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์...

ส่งไดนาโม-แอร์ โดยนายบุญส่ง ฟักสกุล – ปทุมธานี

ส่งไดนาโม-แอร์ โดยนายบุญส่ง ฟักสกุล การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 150 หมู่ที่ 6 ถนนปทุม-กรุงเทพ ตำบลบางเดื่อ อ.เมือง...

ภัทรพันธ์อุตสาหการ – ปทุมธานี

ภัทรพันธ์อุตสาหการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24/13 หมู่บ้านแสงชัยนิเวศร์ ตำบลบางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-5813264โทรสาร :...

โพสเท็น เอ็นจิเนียริ่ง – ปทุมธานี

โพสเท็น เอ็นจิเนียริ่ง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 82 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ :...

ทีมเวิร์ค แปซิฟิค – ปทุมธานี

ทีมเวิร์ค แปซิฟิค การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/33 อาคารC4 หมู่5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์...

ปิยะอนันต์ คาร์ไบท์ – ปทุมธานี

ปิยะอนันต์ คาร์ไบท์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/2 หมู่ที่ 11 ตำบลคูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 โทรศัพท์ :...

ดินสีดา – ปทุมธานี

ดินสีดา การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 92/2 หมู่ 1 ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก ปทุมธานี 13160 โทรศัพท์ : 5931265โทรสาร :...

สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ สาขาปทุมธานี – ปทุมธานี

สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ สาขาปทุมธานี การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1131 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง...

ถาวรการช่าง โดยนายถาวร ทองฤทธิ์ – ปทุมธานี

ถาวรการช่าง โดยนายถาวร ทองฤทธิ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/58-59 หมู่ที่ 3 อาคารหงสกุล ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี...

สหยนต์สตีลไปป์ – ปทุมธานี

สหยนต์สตีลไปป์ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8/1 หมู่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 5771771-4โทรสาร...

รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส – ปทุมธานี

รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 25/11 ซ.สหชัย ถ.รังสิตนครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ : 5310461โทรสาร...

ยูสปริ๊นท์ – ปทุมธานี

ยูสปริ๊นท์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 20/63 หมู่ 4 ถนนรังสิต-นครนายกตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์...

เซ็นทรัล เคเบิล แอนด์ ฮาร์ดแวร์ – ปทุมธานี

เซ็นทรัล เคเบิล แอนด์ ฮาร์ดแวร์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 25/3 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง...

เอส แอนด์ พี ฟอร์มูเลเตอร์ สาขาปทุมธานี – ปทุมธานี

เอส แอนด์ พี ฟอร์มูเลเตอร์ สาขาปทุมธานี การผลิตปุ๋ยเคมี ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยเคมีขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/3 หมู่ 4 ถนนชูชาติ ตำบลบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...