แท็ก ประจวบคีรีขันธ์

Tag: ประจวบคีรีขันธ์

ณัฐพงษ์ เหลืองสุริยา – ประจวบคีรีขันธ์

ณัฐพงษ์ เหลืองสุริยา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37/5 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230...

ร้าน น.เจริญแอร์ โดยนายเผอิญ ทับเนียม – ประจวบคีรีขันธ์

ร้าน น.เจริญแอร์ โดยนายเผอิญ ทับเนียม ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 22 ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์...

กรีฑา สุดเสนาะ – ประจวบคีรีขันธ์

กรีฑา สุดเสนาะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23/1 หมู่บ้านเขาน้อย ถนนสามัคคี ตำบลหัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110...

สว่างมิตรอลูมิเนียม – ประจวบคีรีขันธ์

"สว่างมิตรอลูมิเนียม" ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/19 หมู่บ้านเขาน้อย ตำบลหัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ :...

ธีระ เขียวสละ – ประจวบคีรีขันธ์

ธีระ เขียวสละ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 205 หมู่8 ตำบลห้วยทราย อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ :...

ชาลินี เกียรติธาดา – ประจวบคีรีขันธ์

ชาลินี เกียรติธาดา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94 หมู่3 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์...

ร้านประจวบการช่าง โดยนายประจวบ แดงประวัติ – ประจวบคีรีขันธ์

ร้านประจวบการช่าง โดยนายประจวบ แดงประวัติ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 411/1 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองวาฬ อ.เมือง...

อู่ โจ โครงเหล็ก สามแยกป่าถล่ม – ประจวบคีรีขันธ์

อู่ โจ โครงเหล็ก สามแยกป่าถล่ม ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 131 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสามกระทาย อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์...

ระบิลโลหะกิจ โดยนายฐนพัฒน์ อุดมผล – ประจวบคีรีขันธ์

ระบิลโลหะกิจ โดยนายฐนพัฒน์ อุดมผล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 544/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลประจวบฯ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000...

อุดมชัยแพล้นท์ – ประจวบคีรีขันธ์

อุดมชัยแพล้นท์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 หมู่8 ตำบลห้วยยาง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ : 574067โทรสาร :...

ฟู้ดส์ อีควิปเม้นท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ส์ – ประจวบคีรีขันธ์

ฟู้ดส์ อีควิปเม้นท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ส์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 107/1 หมู่5 ตำบลวังก์พง อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์...

ปราณีต อริยะสัจจะธรรม – ประจวบคีรีขันธ์

ปราณีต อริยะสัจจะธรรม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29 ถนนเกาะหลัก ตำบลประจวบฯ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ :...

ร้านกัญญา โดยนางกัญญา น้ำผึ้ง – ประจวบคีรีขันธ์

ร้านกัญญา โดยนางกัญญา น้ำผึ้ง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 184/6 หมู่1 ถนนประจวบฯ-หนองหินตำบลคลองวาฬ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ :...

ธีรพัฒนากิจ โดยนางสาวสุภาพ ใบเกตุ – ประจวบคีรีขันธ์

ธีรพัฒนากิจ โดยนางสาวสุภาพ ใบเกตุ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 54/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110...

บางสะพานแก๊ส แอนด์ ออยล์ – ประจวบคีรีขันธ์

บางสะพานแก๊ส แอนด์ ออยล์ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 239 หมู่1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ :...

จักรชัยโลหะกิจ โดยนายจักร์เพ็ชร์ ทองเพ็ชร์ – ประจวบคีรีขันธ์

จักรชัยโลหะกิจ โดยนายจักร์เพ็ชร์ ทองเพ็ชร์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 337/4 หมู่ 2 ตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์...

อำพัย น้อยไร่ภูมิ – ประจวบคีรีขันธ์

อำพัย น้อยไร่ภูมิ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 หมู่ 8 ตำบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ :...

นิตย์ คงกะเรียน – ประจวบคีรีขันธ์

นิตย์ คงกะเรียน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 331 หมู่1 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ใหม่ กิ่ง อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์...

พรเทพ เหลืองนฤทัย – ประจวบคีรีขันธ์

พรเทพ เหลืองนฤทัย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/72 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์...

ปราณบุรีรวมช่าง โดยนายจรูญ โรจน์บวรวิทยา – ประจวบคีรีขันธ์

ปราณบุรีรวมช่าง โดยนายจรูญ โรจน์บวรวิทยา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69/20 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์...

เอเซีย ฟลูออโรโพลิเมอร์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ – ประจวบคีรีขันธ์

เอเซีย ฟลูออโรโพลิเมอร์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 183 หมู่ที่ 2 ถนนหนองหูช้าง ต.เกาะหลัก ท.เมืองประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ :...

จารุวรรณแก๊ส – ประจวบคีรีขันธ์

จารุวรรณแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 290 หมู่7 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์ : 572344โทรสาร :...

ร้าน เอซีมอเตอร์ โดยนายประสาธน์ ตันสงวนวงษ์ – ประจวบคีรีขันธ์

ร้าน เอซีมอเตอร์ โดยนายประสาธน์ ตันสงวนวงษ์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 400/6 หมู่2 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังก์พง อ.ปราณบุรี...

ยูเนี่ยน สตาร์ เทค (1999) – ประจวบคีรีขันธ์

ยูเนี่ยน สตาร์ เทค (1999) การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 213/1 หมู่4 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000...

ณรงค์ นุ่มสวน – ประจวบคีรีขันธ์

ณรงค์ นุ่มสวน ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 184/51 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-534448โทรสาร...

สมชายเหล็กดัด โดยนายสมชาย เดชาสิทธิ์ – ประจวบคีรีขันธ์

สมชายเหล็กดัด โดยนายสมชาย เดชาสิทธิ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 51/15 หมู่4 ตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานนัอย ประจวบคีรีขันธ์ 77170...

อุทัยรัตน์ อึ่งกุล – ประจวบคีรีขันธ์

อุทัยรัตน์ อึ่งกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/39 ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหัวหิน อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์...

โพธิ์ทองประตูเหล็ก โดยนางศันสนีย์ โพธิ์ทอง – ประจวบคีรีขันธ์

โพธิ์ทองประตูเหล็ก โดยนางศันสนีย์ โพธิ์ทอง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99/3 หมู่1 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด...

ร้านนวลลออ โดยนายเจริญ วัฒนสิน – ประจวบคีรีขันธ์

ร้านนวลลออ โดยนายเจริญ วัฒนสิน ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/8-9 หมู่4 ถนนพลายงาม ตำบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์...

ส.ธงชัย โดยนางไปรยา สุกร – ประจวบคีรีขันธ์

ส.ธงชัย โดยนางไปรยา สุกร ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 460 หมู่ 8 ตำบลไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180...

ป.กระจกอลูมิเนียม โดยนายบัณฑิต เครือเฉลิมพันธ์ – ประจวบคีรีขันธ์

ป.กระจกอลูมิเนียม โดยนายบัณฑิต เครือเฉลิมพันธ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69/60 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี...

ชุมแสงคอนกรีต(1993) – ประจวบคีรีขันธ์

ชุมแสงคอนกรีต(1993) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 186/3 หมู่ 1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ : 032-691148โทรสาร...

ส.กิจไพบูลย์ โดยนายวิชาญ สกุลกิจไพบูลย์ – ประจวบคีรีขันธ์

ส.กิจไพบูลย์ โดยนายวิชาญ สกุลกิจไพบูลย์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่างทอง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...