แท็ก ปัตตานี

Tag: ปัตตานี

ปัตตานี เซอร์วิส – ปัตตานี

ปัตตานี เซอร์วิส ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 147/217 ม.6 ซ.13 ถ.ปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อ.เมือง...

ฟิวส์ ไดนาโม โดยนางสาวศุภร พรหมเพ็ชร์ – ปัตตานี

ฟิวส์ ไดนาโม โดยนางสาวศุภร พรหมเพ็ชร์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 96/20 หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ...

ก การช่าง โดยนายโกวิท ติ๋วตระกูล – ปัตตานี

ก การช่าง โดยนายโกวิท ติ๋วตระกูล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 182/19 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.เมือง ปัตตานี...

โดม ซัพพลาย – ปัตตานี

โดม ซัพพลาย ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 47 ถ.โรงอ่าง ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี 94000 โทรศัพท์...

ร้านสหายยนต์ โดยนายไท แท่นมงคลมาศ – ปัตตานี

ร้านสหายยนต์ โดยนายไท แท่นมงคลมาศ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65/1-2 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี...

ตานีเมททอล โดยนายเกรียงศักดิ์ ชูอ่องสกุล – ปัตตานี

ตานีเมททอล โดยนายเกรียงศักดิ์ ชูอ่องสกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69,71 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี 94000...

ปัตตานีดำรงแก๊ส – ปัตตานี

ปัตตานีดำรงแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 47 ม.3 ต.บานา อ.เมือง ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ : 073-311464โทรสาร :...

โรงอิฐเวาะหะยี โดยนายยูโซะ ยามา – ปัตตานี

โรงอิฐเวาะหะยี โดยนายยูโซะ ยามา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 104/1 หมู่ 2 ตำบลตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง ปัตตานี 94190 โทรศัพท์...

บางโกระซีเมนต์บล๊อค โดยนายทวีรัตน์ เพชรช่วย – ปัตตานี

บางโกระซีเมนต์บล๊อค โดยนายทวีรัตน์ เพชรช่วย การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 66 ม.1 ต.บางโกะ อ.โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ :...

ร้านประภาสไดนาโม โดยนายประภาส แก้ววิเศษ – ปัตตานี

ร้านประภาสไดนาโม โดยนายประภาส แก้ววิเศษ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 155 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง ปัตตานี...

ร้านบ่าวศักดิ์การช่าง โดยนายเอียง เซ่งลอยเลื่อน – ปัตตานี

ร้านบ่าวศักดิ์การช่าง โดยนายเอียง เซ่งลอยเลื่อน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90/7 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ :...

วรพงษ์การช่าง โดยวรพงษ์ เสรีกุล – ปัตตานี

วรพงษ์การช่าง โดยวรพงษ์ เสรีกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 211/15 ถ.สายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี ปัตตานี 94110...

ขจรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต – ปัตตานี

ขจรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 103/27 หมู่ 8 ตำบลบานา อ.เมือง ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ : 073-310568โทรสาร : n/aอีเมลล์...

อู่เอียดการช่าง โดยนายอวยพร มาศมาลัย – ปัตตานี

อู่เอียดการช่าง โดยนายอวยพร มาศมาลัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67/11 ถ.ปากน้ำ ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี 94000 โทรศัพท์...

ร้านอำพลการช่าง โดยนายอำพล เพชรรัตน์ – ปัตตานี

ร้านอำพลการช่าง โดยนายอำพล เพชรรัตน์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 162/8 ม.8 ซ.ระเด่น ถ.นาเกลือ ต.บานา...

ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง โดยนายสามารถ สัตยพงศ์ – ปัตตานี

ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง โดยนายสามารถ สัตยพงศ์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 20/21 ถนนกะลาพอ ตำบลอาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี 94000...

สันต์วัสดุ โดยนายฮาสัน โตะนาฮุง – ปัตตานี

สันต์วัสดุ โดยนายฮาสัน โตะนาฮุง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10/3 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บาราโหม อ.เมือง ปัตตานี 94000 โทรศัพท์...

ร้านนายวิเชษฐ์ เหล็กดัด โดยนายวิเชษฐ์ จำรูญ – ปัตตานี

ร้านนายวิเชษฐ์ เหล็กดัด โดยนายวิเชษฐ์ จำรูญ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 116/3 ม.2 ซ.17 ถเพชรเกษม ตำบลยามู...

อนันต์การค้า โดยอาดือนัน วามะ สาขาโรงอิฐอนันต์ – ปัตตานี

อนันต์การค้า โดยอาดือนัน วามะ สาขาโรงอิฐอนันต์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ 1 ตำบลดอน อ.ปานาเระ ปัตตานี 94130 โทรศัพท์...

ร้านอับดุลรอซะ โดยนายอับดุลรอซะ ยานยา – ปัตตานี

ร้านอับดุลรอซะ โดยนายอับดุลรอซะ ยานยา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86/5 ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง ปัตตานี 94160...

ส.เทพเจริญช่าง โดยนายสุเทพ เจริญผล – ปัตตานี

ส.เทพเจริญช่าง โดยนายสุเทพ เจริญผล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 162/5 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อ.เมือง ปัตตานี 94000 โทรศัพท์...

ร้าน จ.การช่าง โดยนางสาวศศิ ล่วนทอง – ปัตตานี

ร้าน จ.การช่าง โดยนางสาวศศิ ล่วนทอง การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 157/42 ม.11 ซ.เจริญสุข ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง ปัตตานี...

เฮงการช่าง โดยนายแวอิบราเหม เจ๊ะอุมา – ปัตตานี

เฮงการช่าง โดยนายแวอิบราเหม เจ๊ะอุมา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 143 ถ.มะกรูด ต.สะบารัง อ.เมือง ปัตตานี 94000...

ร้านวิทูรย์สหกิจ โดยนายวิฑูรย์ อร่ามรัตน์ – ปัตตานี

ร้านวิทูรย์สหกิจ โดยนายวิฑูรย์ อร่ามรัตน์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2 ตำบลอาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี 94000 โทรศัพท์...

ร้านช่างเก๊า โดยนายโอภาส สราญกวิน – ปัตตานี

ร้านช่างเก๊า โดยนายโอภาส สราญกวิน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 291 ถ.ปัตตานีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ :...

ร้านเลิศสินวัสดุก่อสร้างโดยนายพูนทรัพย์ – ปัตตานี

ร้านเลิศสินวัสดุก่อสร้างโดยนายพูนทรัพย์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59/12 ต.อาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ : 073-349246โทรสาร : n/aอีเมลล์...

นูการช่าง โดยนายมนู บุญทวิโรจน์ – ปัตตานี

นูการช่าง โดยนายมนู บุญทวิโรจน์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 39/54 ม 11(ส.เกื้อ)ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อ.เมือง ปัตตานี 94000 โทรศัพท์...

รุ่งศิลป์การช่าง โดยนายวิชัย จิวรัตนวงศ์ – ปัตตานี

รุ่งศิลป์การช่าง โดยนายวิชัย จิวรัตนวงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 52-54 ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี 94000...

เงินทองอลูมิเนียม-กระจก โดยนางสาวสุชาดา แซ่ตัน – ปัตตานี

เงินทองอลูมิเนียม-กระจก โดยนางสาวสุชาดา แซ่ตัน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 108 ถนนปรีดา ตำบลอาเนาะรู อ.เมือง ปัตตานี 94000...

ร้านหมอโชเล่ โดยนายไมตรี ดำนุ่น – ปัตตานี

ร้านหมอโชเล่ โดยนายไมตรี ดำนุ่น การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/1 ซอย 4 ถนนยะรัง ตำบลจะบังติกอ อ.เมือง ปัตตานี...

โญฑกาโลหะกิจ โดยนางโญฑกา อิศโร – ปัตตานี

โญฑกาโลหะกิจ โดยนางโญฑกา อิศโร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 20/16 หมู่ 5 ถนนพูลสวัสดิ์ ตำบลรูสะมิแล อ.เมือง...

ปัตตานีกันสาด โดยนายอุเซ็ง มหะมะ – ปัตตานี

ปัตตานีกันสาด โดยนายอุเซ็ง มหะมะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ห้อง 1,2 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง...

ร้านเซ่งเจริญวาณิช โดยนายกิตติ เชาวนวิหานนท์ – ปัตตานี

ร้านเซ่งเจริญวาณิช โดยนายกิตติ เชาวนวิหานนท์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 150/3 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง ปัตตานี...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...