แท็ก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ

Tag: ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ

ไฮ-บีม คอนสตรัคชั่น – กรุงเทพมหานคร

ไฮ-บีม คอนสตรัคชั่น ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99/73-74 ซอยสิทธิชัย ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800...

ประเดิม สุทธิพงค์ – สงขลา

ประเดิม สุทธิพงค์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 773 ม.2 ถ.ไชยศรอุทิศ 1 ต.รัตภูมิ อ.รัตภูมิ สงขลา...

ส.การช่าง โดยนางสมใจ หรรษาวงศ์ – นครราชสีมา

ส.การช่าง โดยนางสมใจ หรรษาวงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127 หมู่ 3 ตำบลสีมุม อ.เมือง นครราชสีมา...

รุ่งรัตน์ อลูมินั่ม – นครปฐม

รุ่งรัตน์ อลูมินั่ม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 469 ถนน ทรงพล ตำบล สนามจันทร์ อ.เมือง นครปฐม...

ณัฐพงษ์ เหลืองสุริยา – ประจวบคีรีขันธ์

ณัฐพงษ์ เหลืองสุริยา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37/5 หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230...

สมถวิลการช่าง โดยนายถวิล ธวินชัย – อุตรดิตถ์

สมถวิลการช่าง โดยนายถวิล ธวินชัย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 235/7 ต.ท่าอิฐ ถนนบรมอาสน์ ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000...

สหการโลหะ โดยนายสมศักดิ์ เพชรรัตน์ – ราชบุรี

สหการโลหะ โดยนายสมศักดิ์ เพชรรัตน์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 230/1 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกรวย อ.ดำเนินสดวก ราชบุรี...

เวิลด์อลูมิเนี่ยม – กรุงเทพมหานคร

เวิลด์อลูมิเนี่ยม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2508/494 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์...

บัญชา ชะตารัมย์ – กรุงเทพมหานคร

บัญชา ชะตารัมย์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 108/23 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์...

โชคประสิทธิ์การช่าง โดยนางสุทธิพร โพธิ์คีรี – สมุทรปราการ

โชคประสิทธิ์การช่าง โดยนางสุทธิพร โพธิ์คีรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 328 ม.2 ซ.ประชาอุทิศ 90 ถ.ประชาอุทิศ ต.บ้านคลองสวน...

บุณยกรวิศวการ – ปทุมธานี

บุณยกรวิศวการ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84/108 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกะดี อ.เมือง ปทุมธานี 12000...

รวมช่างอลูมิเนียม โดยนายวัฒนา แซ่จึง – สุรินทร์

รวมช่างอลูมิเนียม โดยนายวัฒนา แซ่จึง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 201/28-29 ตำบลในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000...

ประวิทย์กระจกอลูมิเนียม โดยนายประวิทย์ ศิริพูล – ศรีสะเกษ

ประวิทย์กระจกอลูมิเนียม โดยนายประวิทย์ ศิริพูล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15 ม.17 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170...

สหกล โดยนายสหกล ทิตวรรธนะ – ราชบุรี

สหกล โดยนายสหกล ทิตวรรธนะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/9 หมู่ที่ 3 ตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง ราชบุรี...

เจนอลูมินั่ม โดยนายเจนเหงียนซุ่ย แซ่เจน – กาญจนบุรี

เจนอลูมินั่ม โดยนายเจนเหงียนซุ่ย แซ่เจน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 35/1 สี่แยกแก่งเสี้ยน ตำบลแก่งเสี้ยน อ.เมือง กาญจนบุรี...

ร้านสุวรรณซัพพลาย โดยนายปรีชา ราชศิริส่งศรี – สงขลา

ร้านสุวรรณซัพพลาย โดยนายปรีชา ราชศิริส่งศรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41/206 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา...

ดีการช่าง โดยนายบุญธรรม ใจยาวงศ์ – ลำปาง

ดีการช่าง โดยนายบุญธรรม ใจยาวงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 192/1 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100...

สนั่น เชียงไขแก้ว – สมุทรปราการ

สนั่น เชียงไขแก้ว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 129/98 หมู่ที่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง...

คอนดัคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส – กรุงเทพมหานคร

คอนดัคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44/56 หมู่ 7 ถนนคู้บอน สามวาตะวันตก...

ประดุม ไชยเรียน – กรุงเทพมหานคร

ประดุม ไชยเรียน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 197/8 ม.3 ถ.พุทธบุชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140...

ทอป อินสทอลเลชั่น – กรุงเทพมหานคร

ทอป อินสทอลเลชั่น ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 234/20 หมู่ 6 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ...

สว่างการช่าง โดยนายสว่าง โสมนาม – กรุงเทพมหานคร

สว่างการช่าง โดยนายสว่าง โสมนาม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10240...

ปิยะประดิษฐ์ โดยนายสมชาย ปิยะสิงห์ – พระนครศรีอยุธยา

ปิยะประดิษฐ์ โดยนายสมชาย ปิยะสิงห์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ฑ.54 ม.8 ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.เมืองพระนครฯ พระนครศรีอยุธยา...

สันติการช่าง โดยนายสันติ ฉิมดี – เชียงใหม่

สันติการช่าง โดยนายสันติ ฉิมดี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/19 ม.7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ 50100...

ทำมาทวีผล – นครปฐม

ทำมาทวีผล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 35 หมู่ 1 ตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน นครปฐม 73110 โทรศัพท์...

พี.เอ.กลาส – สมุทรปราการ

พี.เอ.กลาส ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 98/29 ม.19 ถ.สุขสวัสดิ์ 66 ตำบลบางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130...

บัณพสิษฐ์ ชุ่มชัง – สมุทรสาคร

บัณพสิษฐ์ ชุ่มชัง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59/80 หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ ท.เมือง สมุทรสาคร 74000...

ช่างกรุงเก่า โดยนางสมสนิท เงินงอก – พระนครศรีอยุธยา

ช่างกรุงเก่า โดยนางสมสนิท เงินงอก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ง.23/3 ม.4 ถ.จักรพรรดิ์ ต.หอรัตนไชย อ.เมืองพระนครฯ...

ชัยเจริญประตูม้วน โดยนายชาญชัย ชัยรังษีเลิศ – กรุงเทพมหานคร

"ชัยเจริญประตูม้วน" โดยนายชาญชัย ชัยรังษีเลิศ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 387 ถ.เชื้อเพลิง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร...

เอส.เจ.อินเตอร์ ชัตเตอร์ส โดยนางสาวสุภาวรรณ – กรุงเทพมหานคร

เอส.เจ.อินเตอร์ ชัตเตอร์ส โดยนางสาวสุภาวรรณ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 80/238 หมู่ 6 ถ.พระราม2(กม.7)แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร...

ร้านกระจกวังจันทร์ โดยนางสาวบัวลอย ศรีวะลา – ระยอง

ร้านกระจกวังจันทร์ โดยนางสาวบัวลอย ศรีวะลา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10/13 หมู่ 5 ตำบลชุมแสง อ.วังจันทร์ ระยอง...

ช่างตั้มอลูมิเนียม โดยนายกิตติ แซ่ออน – จันทบุรี

ช่างตั้มอลูมิเนียม โดยนายกิตติ แซ่ออน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/9 ม.9 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง...

เจริญไชยการช่าง โดยนางปรานอม พันธุ์ฐาปนพงศ์ – ชลบุรี

เจริญไชยการช่าง โดยนางปรานอม พันธุ์ฐาปนพงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 305/13 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...