แท็ก พระนครศรีอยุธยา

Tag: พระนครศรีอยุธยา

ตรงมั่นเอ็นจิเนียริ่ง – พระนครศรีอยุธยา

ตรงมั่นเอ็นจิเนียริ่ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44,44/1,44/3 ม.7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

ซินฟา อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) สาขาอยุธยา – พระนครศรีอยุธยา

ซินฟา อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) สาขาอยุธยา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 61 หมู่ 8 ถนนท่าเรือ-อ่างทอง ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130...

เอส.อี.พี.สาขาโรงงานเสนา – พระนครศรีอยุธยา

เอส.อี.พี.สาขาโรงงานเสนา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69-70 ถนนบ้านนมโค อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 14130 โทรศัพท์ : 01-4850984โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ปิยะประดิษฐ์ โดยนายสมชาย ปิยะสิงห์ – พระนครศรีอยุธยา

ปิยะประดิษฐ์ โดยนายสมชาย ปิยะสิงห์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ฑ.54 ม.8 ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.เมืองพระนครฯ พระนครศรีอยุธยา...

ช่างกรุงเก่า โดยนางสมสนิท เงินงอก – พระนครศรีอยุธยา

ช่างกรุงเก่า โดยนางสมสนิท เงินงอก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ง.23/3 ม.4 ถ.จักรพรรดิ์ ต.หอรัตนไชย อ.เมืองพระนครฯ...

เคเอ็นซีที – พระนครศรีอยุธยา

เคเอ็นซีที การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 134 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-351931โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สยามพีที เอ็นจิเนียริ่ง – พระนครศรีอยุธยา

สยามพีที เอ็นจิเนียริ่ง การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 196/24 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ : 035-721695โทรสาร :...

เจ ปัง เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) – พระนครศรีอยุธยา

เจ ปัง เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 249/1 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 221593-6โทรสาร...

วัฒนันท์ – พระนครศรีอยุธยา

วัฒนันท์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 97-98 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ :...

นิวสยามมินเนอรัลรีโซส – พระนครศรีอยุธยา

นิวสยามมินเนอรัลรีโซส การถลุงแร่ ประเภทธุรกิจ : การถลุงแร่ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 58/3 ม.5 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์ : 01-2111637โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

สายพิณ สว่างเนตร – พระนครศรีอยุธยา

สายพิณ สว่างเนตร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27/5 ม.2 ต.บางนมโค อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์ : 035-289394โทรสาร...

บางปะอิน แมชชีน แม็คคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง – พระนครศรีอยุธยา

บางปะอิน แมชชีน แม็คคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2525 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์...

จากผา อินดัสตรี้ส์ – พระนครศรีอยุธยา

จากผา อินดัสตรี้ส์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 184/333 ม.9 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ : 01-9152349โทรสาร...

นพ แอร์ เซอร์วิส – พระนครศรีอยุธยา

นพ แอร์ เซอร์วิส ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 129/15 หมู่ 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา...

กอบเกียรติ วัฒนารุ่งเรือง – พระนครศรีอยุธยา

กอบเกียรติ วัฒนารุ่งเรือง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 75/8 ม.1 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์...

ไมครอน แมชชีน ทูลแอนด์พาร์ท – พระนครศรีอยุธยา

ไมครอน แมชชีน ทูลแอนด์พาร์ท การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 72 หมู่1 ถนนโรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์...

พงษ์ธรรม การช่าง 2539 – พระนครศรีอยุธยา

พงษ์ธรรม การช่าง 2539 การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17/2 ม.2 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ :...

ทิว ไฮ-เทค – พระนครศรีอยุธยา

ทิว ไฮ-เทค การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 109/127-128 ม.3 ตำบลคลองสวนพลู อ.เมืองพระนครฯ พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 4514813โทรสาร : n/aอีเมลล์...

เทราล ไทย – พระนครศรีอยุธยา

เทราล ไทย การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 150 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธิ์ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา...

คิตากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) – พระนครศรีอยุธยา

คิตากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 126 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-350201โทรสาร :...

บุญเชิด แจ้งใจ – พระนครศรีอยุธยา

บุญเชิด แจ้งใจ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36/2 ม.4 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์ : 01-8529545โทรสาร...

นพวัน การช่าง – พระนครศรีอยุธยา

นพวัน การช่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40/3 หมู่ 2 ต.จำปา อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ :...

ภัทรกิจพรีเมี่ยม สาขาลาดบัวหลวง – พระนครศรีอยุธยา

ภัทรกิจพรีเมี่ยม สาขาลาดบัวหลวง การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56/14-15 ม.1 ตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 10150 โทรศัพท์ : 8950241โทรสาร : n/aอีเมลล์...

กิตติ ไวยคงคา – พระนครศรีอยุธยา

กิตติ ไวยคงคา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 179 ม.7 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ :...

วัฒนชัยการค้า โดยนายวัฒนชัย นิรพาธ – พระนครศรีอยุธยา

วัฒนชัยการค้า โดยนายวัฒนชัย นิรพาธ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 32 ม.5 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์ :...

วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย สาขาพระนครศรีอยุธยา – พระนครศรีอยุธยา

วี.เอ็น.เคมีคัลซัพพลาย สาขาพระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภทขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 113/7 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13620 โทรศัพท์ : 360128โทรสาร : n/aอีเมลล์...

พี.ซี.ที.พลาสติก – พระนครศรีอยุธยา

พี.ซี.ที.พลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 35 หมู่ 1 ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์ : 379-992-3โทรสาร : n/aอีเมลล์...

เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น – พระนครศรีอยุธยา

เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91/2 หมู่ 1 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา...

กิตติ เทียมเศวต – พระนครศรีอยุธยา

กิตติ เทียมเศวต ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33 ม.3 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์ : 01-8415070โทรสาร...

ปฎิวัติ มูลไชย – พระนครศรีอยุธยา

ปฎิวัติ มูลไชย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 78/4-5 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์...

ต.ซีเมนต์บล็อก – พระนครศรีอยุธยา

ต.ซีเมนต์บล็อก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 30 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 โทรศัพท์ : โทรสาร...

ซันฟูจิ (ประเทศไทย) สาขาบริษัทเซได จำกัด – พระนครศรีอยุธยา

ซันฟูจิ (ประเทศไทย) สาขาบริษัทเซได จำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63 ม.12 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลธนู อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์...

สุดาพร ทรัพย์เอนก – พระนครศรีอยุธยา

สุดาพร ทรัพย์เอนก ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 124 หมู่ 6 ตำบลบางปะหัน อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...