แท็ก พัทลุง

Tag: พัทลุง

สากลแก๊ส – พัทลุง

สากลแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63/1 หมู่ 9 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง พัทลุง 93000 โทรศัพท์ :...

โรงอิฐโชคเจริญ โดยนายบุญเลี่ยง ชุติประพฤทธิ์ – พัทลุง

โรงอิฐโชคเจริญ โดยนายบุญเลี่ยง ชุติประพฤทธิ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11 หมู่ 1 ตำบลนาโหนด อ.เมือง พัทลุง 93000...

สมพงค์ เกิดแสงสุริยงค์ – พัทลุง

สมพงค์ เกิดแสงสุริยงค์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 175/1 หมู่ที่ 7 ต.หารเทา อ.ปากพยูน พัทลุง 93120...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสิมขา จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสิมขา จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 205 หมู่ 7 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา พัทลุง 93180 โทรศัพท์ :...

สมนึกวัสดุก่อสร้าง โดยนายสมนึก วงศ์ชู – พัทลุง

สมนึกวัสดุก่อสร้าง โดยนายสมนึก วงศ์ชู การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 85/1 หมู่ 3 ต.นาท่อม อ.เมือง พัทลุง 93000...

คูหาสวรรค์คอนกรีตพัทลุง – พัทลุง

คูหาสวรรค์คอนกรีตพัทลุง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 92-94 ถนนคูหาเหนือ ตำบลคูหาสวรรค์ อ.เมือง พัทลุง 93000 โทรศัพท์ : โทรสาร...

ธรรมราชแอร์ โดยนางสาวอภัย ยอดราช – พัทลุง

ธรรมราชแอร์ โดยนางสาวอภัย ยอดราช ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63/2 หมู่ 1 ถ.เอเชีย ต.เขาเจียก อ.เมือง...

กลุ่มบางเหรียงพัฒนา – พัทลุง

กลุ่มบางเหรียงพัฒนา การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 135 หมู่ 3 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม พัทลุง 93110 โทรศัพท์ : โทรสาร...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตะแพน จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตะแพน จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ 2 ตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต พัทลุง 93190 โทรศัพท์ : โทรสาร...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนโก จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนโก จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ 6 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน พัทลุง 93130 โทรศัพท์ : 01-9908799โทรสาร...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนออก จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนออก จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 172 หมู่ 5 ตำบลวังใหม่ อ.ป่าบอน พัทลุง 93170 โทรศัพท์ :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโหล๊ะจันกระ จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโหล๊ะจันกระ จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 หมู่ 6 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด พัทลุง 93160 โทรศัพท์ :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในกอย จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในกอย จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 244 หมู่ 2 ตำบลหนองธง อ.ป่าบอน พัทลุง 93170 โทรศัพท์ :...

พัทลุงแต้ก๊กเลี้ยงกระจกอลูมิเนียม – พัทลุง

พัทลุงแต้ก๊กเลี้ยงกระจกอลูมิเนียม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6-6/12-6/13 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง พัทลุง 93000 โทรศัพท์...

กลุ่มสวัสดิ์พัฒนา โดยนายสวัสดิ์ นาควิโรจน์ – พัทลุง

กลุ่มสวัสดิ์พัฒนา โดยนายสวัสดิ์ นาควิโรจน์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 53 หมู่ 3 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม พัทลุง 93110 โทรศัพท์...

ร้านอรุณแอร์ โดยนายอรุณ มุขตา – พัทลุง

ร้านอรุณแอร์ โดยนายอรุณ มุขตา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 50 หมู่ 1 ต.เขาเจียก อ.เมือง...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชุมแสง จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชุมแสง จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ 10 ตำบลฝาละมี อ.ปากพยูน พัทลุง 93120 โทรศัพท์ : 01-6098110โทรสาร...

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านควนหมอทอง – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านควนหมอทอง การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 236/1 หมู่ 7 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน พัทลุง 93130 โทรศัพท์ : 01-8962893โทรสาร...

ที เอ็ม.แอสโซซีเอทส์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ – พัทลุง

ที เอ็ม.แอสโซซีเอทส์ เอ็นจิเนียริ่ง อีควิปเม้นท์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63/1 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาเจียก อ.เมือง พัทลุง 93000 โทรศัพท์...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลำสินธุ์ จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลำสินธุ์ จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67 หมู่ 8 ต.ลำสินธุ์ กิ่ง อ.ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000 โทรศัพท์...

เมืองทองวัสดุก่อสร้าง – พัทลุง

เมืองทองวัสดุก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 193 หมู่ 7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง พัทลุง 93000 โทรศัพท์ : 01-4783554โทรสาร...

สหกรณ์ผู้ผลิตยางบ้านในเกาะ จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์ผู้ผลิตยางบ้านในเกาะ จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21 หมู่ 6 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม พัทลุง 93110 โทรศัพท์ :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ 2 ตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน พัทลุง 93130 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชะโงกน้ำ จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชะโงกน้ำ จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127 หมู่ 8 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน พัทลุง 93110 โทรศัพท์ :...

ยันม่าร์ เอส.พี. สาขาพัทลุง – พัทลุง

ยันม่าร์ เอส.พี. สาขาพัทลุง การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 420/38-39 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อ.เมือง พัทลุง...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญา จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญา จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 389 หมู่ 1 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน พัทลุง 93130 โทรศัพท์ :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนเคี่ยม จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนเคี่ยม จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ 2 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน พัทลุง 93170 โทรศัพท์ : 01-4784202โทรสาร...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนปันแต จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนปันแต จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 154 หมู่ 5 ตำบลปันแต อ.ควนขนุน พัทลุง 93110 โทรศัพท์ :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไทรพอน จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไทรพอน จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 166 หมู่ 8 ตำบลหารเทา อ.ปากพยูน พัทลุง 93120 โทรศัพท์ :...

อำนวยวัสดุก่อสร้าง โดยนายอำนวย วงศ์ชู – พัทลุง

อำนวยวัสดุก่อสร้าง โดยนายอำนวย วงศ์ชู การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 217 หมู่ 7 ต.โคกชะงาย อ.เมือง พัทลุง 93000 โทรศัพท์ : 074-635199โทรสาร...

กิ้มฮั้ว เกื้อคลัง – พัทลุง

กิ้มฮั้ว เกื้อคลัง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง พัทลุง 93000 โทรศัพท์...

พัทลุง เอส.วี.ซี. – พัทลุง

พัทลุง เอส.วี.ซี. ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 64/8 ถ.ประชาบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง พัทลุง 93000 โทรศัพท์ : 074-611385โทรสาร...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังเลน จำกัด – พัทลุง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังเลน จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65 หมู่ 6 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม พัทลุง 93110 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...